Skyldighet för bostadsrättsinnehavare att lämna uppgift till bostadsrättsföreningens ordförande

Hej

Äger en bostadsrätt och har gjort en ansökan om andrahandsupplåtelse till föreningen.

Ordförande begärde även att få ta del av hyresavtalet och vill ha uppgift om hyrans storlek.

Min fråga är om han har rätt att få ta del av det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du önskar hyra ut din bostadsrätt i andra hand och att ordföranden i samband med din ansökan också begärt att få ta en titt på hyresavtalet mellan dig och din tilltänkta hyresgäst.

Först och främst kan det vara på sin plats att konstatera att du i lagteknisk mening inte "äger" din bostadsrätt, föreningen äger din bostadsrätt. Du har däremot genom ditt medlemskap och din andel i föreningen i fråga en dispositionsrätt till bostaden.

Regler om bostadsrätt och uthyrning av bostadsrätt i andra hand finns i bostadsrättslagen.

Ordföranden i föreningen har ingen lagstadgad "rätt" att få ta del av hyresavtalet som du och din tilltänkta hyresgäst ingått men det finns inte heller något som hindrar honom eller henne från att begära dessa uppgifter. Skälen till att han frågar kan vara flera. Det kan till exempel vara för att göra en bakgrundskontroll av personen i fråga och/eller att förhindra att du hyr ut bostaden till överpris. Du kan givetvis vägra ordföranden att ta del av uppgifterna som han eller hon önskar men då det är föreningen som ger dig tillstånd om andrahandsuthyrning finns det såklart en överhängande risk för att du i så fall nekas tillstånd att hyra ut din lägenhet (BRL 7:10). Du gör alltså bäst i att dela med dig av uppgifterna till ordföranden.

Skulle du ändå inte vilja göra det, av anledning som jag inte känner till, och föreningen avslår din ansökan, kan du i stället ansöka om tillåtelse att hyra ut hos Hyresnämnden. Hyresnämnden ska bevilja dig tillstånd till andrahandsuthyrning om du bedöms ha skäl till uthyrningen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra dig uthyrning (BRL 7:11). Hyresnämndens beslut kan inte överklagas, såvida det inte rör sig om en fråga som det inte finns något klart svar på och som det behövs ett klargörande kring. I så fall överklagas det hos Svea Hovrätt (BRL 11:3 tredje stycket). Min bedömning är att inget av detta kommer aktualiseras i ditt fall.

Svaret på din fråga är alltså nej, ordföranden har ingen rätt att ta del av hyresavtalet mellan dig och din tilltänkta hyresgäst. Då det inte finns något som hindrar honom från att begära dessa uppgifter ifrån dig kan konsekvensen av att du inte lämnar ut uppgifterna bli att din ansökan avslås. Det finns inte heller något som hindrar dig från att du i din tur frågar honom eller henne om varför uppgifterna efterfrågas.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline med en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Jack WaliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”