Skyldighet att underrätta anhöriga om dödsfall

FRÅGA
Hej,Jag har en fundering kring följande: Jag har ett lite komplicerat förhållande till min mor vilket har resulterat i att vi inte haft någon kontakt på ca 2 år. Jag har också en yngre bror som jag hittills har haft ett okomplicerat förhållande till. Igår fick jag via dödsannons i familjesidorna i tidningen reda på att min morfar avlidit, och att begravningen också redan ägt rum. När jag frågade min bror om han blivit informerad säger han att han blivit det, men lovat vår mor att inte säga något till mig innan begravningen ägt rum. Det är svårt att inte väga in känslor i detta, men envar förstår säkert att jag känner mig både arg och ledsen över detta. Min fråga är om det är möjligt att gå vidare med detta till juridisk instans? Känner att jag vill ha någon form av upprättelse för det här. Mvh / Per
SVAR

Hej, 

tack för att du har vänt dig till lawline med din fråga! 

Som utgångspunkt bör man lämpligen titta på Ärvdabalken  (ÄB) 18 kap. 2 §. I detta lagrum utpekas vem det åvilar efter en anhörigs död att kontakta de potentiella dödsbodelägarna om dödsfallet: nämligen den delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars i nuläget kan ta hand om egendomen efter denne. 

Dödsbodelägare är, enligt 18 kap. 1 § ÄB, efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare. Dödsbodelägare kallas man således om man har omedelbar rätt till arv eller bodelning i det aktuella dödsboet.  Då din mamma fortfarande är i livet är du en s.k. efterarvinge vilket innebär att du eventuellt har rätt till arv först efter att en annan arvinge har avlidit. Detta gäller dock inte om det har upprättats ett testamente som går ifrån den allmänna arvsordningen. Jag utgår från att det inte existerar något sådant testamente i ditt fall. Då du inte är dödsbodelägare föreligger det heller ingen skyldighet i juridisk mening att underrätta dig om dödsfallet. 

Min uppfattning är således att du dessvärre inte har någon möjlighet att med framgång gå vidare med detta i en juridisk instans. 

Ärvdabalken: här

Med vänlig hälsning

Josefin Ajemark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (947)
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?

Alla besvarade frågor (94461)