FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/03/2017

Skyldighet att lämna drogtest som anställd på förskola samt fråga om förtal

Hej.

Jag jobbar på en förskola.

Nu har en av lärarna fått höra att jag skulle har rökt hasch på min fritid.

Min arbetsgivare vill nu att jag gör ett drogtest.

Har dem rätt till det? Angår det dem vad jag gör på min fritid och när dem ser att jag är ren kan jag kräva att dem berätta vem det är som ville sätta ditt mig?

Och kan jag anklaga personen i frågan om förtal?

Tack i förhand

Mvh

Monique B

Lawline svarar

Hej Monique!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den första frågan är huruvida din arbetsgivare har rätt till att kräva att du lämnar ett drogtest.

Det finns ingen lag som ger arbetsgivare rätt att begära att dennes anställda lämnar drogtester. Denna rätt kan din arbetstagare dock ha fått genom ditt anställningsavtal eller genom det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Även om detta inte skulle finnas kan din arbetsgivare fortfarande ha rätt att begära att du lämnar ett drogtest. En intresseavvägning görs då mellan arbetsgivarens intresse av att du lämnar ett drogtest och din personliga integritet. Vid denna bedömning är din anställning det som kommer att avgöra huruvida din arbetsgivare har en sådan rätt.

Målet AD 2001 nr 3 går att jämföra med ditt aktuella fall. Det handlade om arbetsgivares rätt att drogtesta sin anställda efter misstanke om narkotikamissbruk. Då verksamheten hade med ungdomar att göra ansåg arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade en sådan rätt. Jag tror att man kan dra en liknande slutsats i din situation då ditt arbete också i allra högsta grad har med barn att göra. Därför bör din arbetsgivare ha rätt att begära att ni lämnar ett drogtest.

Din nästa fråga rör din rätt att begära ut namn på den som har angivit dig. Din chef har inte någon rättslig skyldighet att uppge vem som har spridit ryktet. Det du kan göra är att fråga din chef vem som har misstänkt dig och hoppas på att din chef väljer att uppge vilken kollega det rör sig om.

Bestämmelser om förtal finns i Brottsbalken (1962:900), 5 kap 1 §. Den som lämnar uppgift som skall utsätta någon för missaktning av andra har begått förtal. Att påstå för din chef att du brukar narkotika bör anses utgöra förtal. Däremot så kan uppgiften fortfarande vara försvarlig att lämna. Att en kollega berättar om ett misstänkt narkotikamissbruk för din chef skulle med stor sannolikhet kunna anses vara en försvarlig uppgift, speciellt då du arbetar på en förskola. För att närmare avgöra detta skulle jag behöva veta mer om hur uppgiften lämnades och vilka grunder som fanns för misstanken.

Viktigt att komma ihåg också är att förtal av normalgraden är ett så kallat målsägandebrott vilket gör att du själv måste väcka åtal. Om du skulle förlora rättegången riskerar du att behöva betala din och din motparts rättegångskostnader. Därför bör du vara säker på att informationen lämnades i syfte att utsätta dig för missaktning innan du väljer att gå vidare med en anmälan. Jag rekommendera dig att ta ett samtal med din chef för att få vidare information om vad som sagts.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”