Skyldighet att framställa specificerad räkning?

Hej, jag är hantverkare och har avtalat om fast pris för diverse arbetsmoment med en kund. Det fasta priset delas upp i delfakturor och faktureras efter avslutat arbetsmoment. Jag har endast lämnat ett totalt pris för alla moment gemensamt, och inte ett pris per arbetsmoment i offert/avtal. Vad jag förstår (tyvärr två dagar efter första fakturans förfallodatum) måste jag enligt konsumenttjänstlagen ställa ut en specad faktura om kunden så begär? Gäller det trots att vi avtalat om ett fast pris? Isåfall pga att inte hela det fasta priset faktureras i en klumpsumma eller? När nu förfallodatum redan passerat, har kunden rätt till ytterligare 30 dagar från uppdaterad (specad) faktura eller behöver jag inte ändra datum från ursprungsfakturan utan kan vänta mig betalning inom ett par dagar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om konsumenten begär det är du som näringsidkare skyldig att ställa ut en specificerad räkning för utförd tjänst. Bestämmelsen gäller oberoende avtal om fast pris och oberoende av om arbetet betalas i en klumpsumma eller i delbetalningar. Syftet är att göra det möjligt för konsumenten att bedöma vilken typ av arbete som utförts och i vilken omfattning. Vid fast pris krävs dock inte att det framgår hur priset beräknats. (40 § konsumenttjänstlagen)

Om konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är hen inte skyldig att betala förrän hen fått en sådan (41 § konsumenttjänstlagen). Denna bestämmelse innebär inte att konsumenten ska kunna skjuta upp betalningen på ett orimligt sätt genom att kräva specificerad räkning. Då du i fakturan angett en sista betalningsdag som inte ligger inom orimligt kort tid (30 dagar måste här anses vara en normal tid), ska konsumenten begära en specificerad räkning i rimlig tid före den angivna förfallodagen. (prop. 1984/85:110 s 100)

Kunden har alltså i ditt fall rätt till en specificerad räkning, men inte rätt till en förlängd betalningsfrist då begäran framställts för sent. Vidare har du rätt till dröjsmålsränta på den sena betalningen från och med dagen efter förfallodagen (3 § räntelagen).

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Har du fler frågor rekommenderar jag vår expresstjänst där du är garanterad snabba och korrekta svar.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”