Skyldighet att betala hyra under uppsägningstid

Jag har hyrt ut en lägenhet privat, det är en del av mitt hus. Vi har haft ett hyreskontrakt med en uppsägningstid på 2 månader. Hyresgästen har dock inte meddelat brister i lägenheten som lett till att den nu behöver renoveras. Jag har inte sagt upp honom, men muntligen sagt att han inte kan bo i lägenheten under tiden den görs i ordning. Detta var i slutet av september. Han har nu hittat en annan lägenhet och flyttat. Han gav mig en skriftlig uppsägning den 19/10. Han flyttade ut den 30/10. Han tänker inte betala hyran för uppsägningstiden. Min fundering är om jag har rätt att kräva honom på 2 månaders hyra.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om hyresavtal återfinns i 12 kap. jordabalken (JB). Dessa regler är tvingande till hyresgästens förmån, vilket innebär att det inte går att avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad lagen stadgar.

Om inget annat har avtalats är uppsägningstiden för hyresavtal som avser bostadslägenheter tre månader. Man kan avtala om kortare tid, dock gäller denna tid endast om det är hyrestagaren som säger upp kontraktet och alltså inte om hyresvärden gör det.

I ditt fall är det hyresgästen som har sagt upp avtalet och alltså gäller er uppsägningstid på två månader.

Hyresavtalet upphör inte att gälla förrän den dag då uppsägningstiden har löpt ut. Detta innebär att hyresgästen har en skyldighet att erlägga hyra under uppsägningstiden, detta oavsett om han eller hon väljer att bo kvar under uppsägningstiden.

Trots att din hyresgäst har flyttat ut har du alltså rätt att kräva honom på hyra under uppsägningen. Givetvis under förutsättning att ni inte har avtalat om något annat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000