Skyldighet att betala hyra när hyresvärd brister i underhållningsplikt

Ska jag behöva betala hyra för att vistas i vitmögel & mögel & svartmögel & fukt?

Ena Väggen har vit mossa Ramar vid toalett har runda 1cm ca svampliknade fläckar, väggarna i pannrummet är grå/gröna/beige/gula aktiga!

Skickat bilder till den ansvarige för hus men han verkar inte bry sig för 5 öre!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt 12 kap 15 § jordabalken är hyresvärden skyldig att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Enligt 12 kap 15 § 2 st skall hyresvärden under uthyrningstiden ombesörja sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. De fel du åberopat bör falla inom detta då de beror på att hyresvärden inte fullgjort sin underhållsskyldighet. 

Därmed blir 12 kap 10-12 §§ tillämplig på situationen (detta följer av 12 kap 16 § p.2). Om lägenheten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att kräva kan hyresgästen enligt 11 §:

1.Avhjälpa bristerna på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden inte efter tillsägelse åtgärdar bristerna så snart det kan ske.

2.Om bristerna inte kan åtgärdas utan dröjsmål eller om hyresvärden efter tillsägelse inte åtgärdar bristerna så snart det kan ske har hyresgästen rätt att säga upp avtalet. När bristerna väl blivit avhjälpta får dock inte hyresavtalet sägas upp på denna grund.

3.För den tiden lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till nedsättning av hyran.

4.Hyresgästen har rätt till ersättning för skada om inte hyresvärden visar att bristerna inte beror på hans försummelse.

5.Hyresvärden kan förläggas att åtgärda bristerna (mer om detta se nedan)

Först och främst kan alltså du som hyresgäst åtgärda problemen själv på hyresvärdens bekostnad. Om inte detta är möjligt enligt vad som skrevs ovan i p.2 har du rätt att säga upp hyresavtalet. Oavsett vad du väljer att göra så har du rätt till nedsättning av hyran för hela den period lägenheten är i bristfälligt skick. Dessutom har du rätt till ersättning för eventuella skador som sker med följd av felen i lägenheten om hyresvärden inte kan visa att felen inte beror på hans försummelse.

Slutligen, som en sista utväg kan du som hyresgäst ansöka om ett åtgärdsföreläggande. Detta meddelas av hyresnämnden som förelägger hyresvärden att avhjälpa bristerna. Föreläggandet får förenas med vite (ett belopp som part kan åläggas att betala om denne inte följer en myndighets beslut). I föreläggandet skall det bestämmas en viss tid inom vilken bristerna skall ha åtgärdats. Detta framgår av 16 § 2 st. jordabalken.

Hoppas du är nöjd med ditt svar. Om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000