Skyldighet att betala andra makens skulder vid bodelning

FRÅGA
hej. jag ska skilja med min man.Han har en skuld på 200 000 hos kronofogden som jag inte har vetat om för än nu när vi ska skilja oss.Finns det någon skyldighet hos mig att betala denna skulden?Vi har inte ansökt om skilsmässan ännu utan håller på att fixa med papper just nu.Han säger till mig att skulden kan falla på mig... Han är ganska våldsam och hotar med att lämna mig med lägenhet och alla praktiska saker.Hur funkar det juridiskt?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att det inte finns enskild egendom eftersom att det i din fråga inte framgår att skulden är anknuten till en enskild egendom. Den här sortens frågor regleras av äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendom som ingår i bodelning
Giftorättsgods är det som ingår i bodelning vid upplösning av ett äktenskap (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är ett samlingsbegrepp för all egendom som inte är undantagen från bodelning (7 kap. 1 § ÄktB). Det som inte omfattas av bodelningen är enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket ÄktB).

Avdrag för skulder
Om en make har skulder ska skuldbeloppet dras av från den makens giftorättsgods innan egendomarna slås samman och delas lika (11 kap. 2 § 1 stycket ÄktB). Det innebär att din mans skulder kommer att avräknas från hans egna egendomar. Du har därför ingen skyldighet att ta från din egendom för att täcka din makes skuld. Varje make ansvara för sin egen skuld (1 kap. 3 § ÄktB).

Avgörande tidpunkt för skulder i bodelningen
Skulderna som finns när talan om upplösning av äktenskapsskillnad gjordes bestämmer om de ska ingå i bodelningen eller inte (11 kap. 2 § 1 stycket ÄktB). Eftersom att ni inte har väckt talan om äktenskapsskillnad ännu innebär det att hans skuld på 200 000 kr ska ingå i bodelningen. Det gäller oavsett om du visste om skulden eller inte. Han har därför rätt att göra avdrag för sina skulder han är belastad med vid den tidpunkten.

Skulder överstiger tillgångar
Om en make har mer skulder än tillgångar ska den maken inte bidra med något vid bodelningen. Ett minusbelopp kan aldrig fördelas mellan makarna. Den maken får då behålla sin egendom för att täcka sina skulder. Om den andra maken har egendom som överstiger sina skulder så utgör det allt som ska delas mellan makarna.

Orimlig fördelning
Om det tänkta utfallet ovan leder till ett orättvist resultat kan bodelningen justeras. Den maken som bidrar med sin egendom till bodelningen får behålla mer än vad en likadelning skulle utmynna i (12 kap. 1 § 1 stycket ÄktB).

Du är alltså inte skyldig att betala för din makes skuld!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ikram Asry
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2996)
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?
2021-09-15 Kan man jämka ett föravtal i en samborelation?
2021-09-12 Vad händer med hyresrätten om vi går isär?
2021-09-12 Tvinga ex sambo att sälja bostad efter tre år?

Alla besvarade frågor (95665)