FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 08/10/2016

Skyldighet att berätta om tidigare sjukskrivning vid anställning

Måste man i en rekrytering berätta om tidigare sjukskrivning för en ny arbetsgivare? Jag hittar tidigare domar kring vad som åligger att berätta men blir osäker kring sjukskrivning. Vilket läge hamnar man i om man blir anställd hos en ny arbetsgivare, utan att ha berättat om en sjukskrivning, och sedan berättar om detta efter provanställningens upphörande, exempelvis för att man börjar känna sig trött.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Upplysningsplikt vid anställningar/rekryteringar finns inte lagreglerad. Istället följer denna skyldighet av allmänna avtalsrättsliga regler i främst 30 § avtalslagen, se här. 30 § AvtL reglerar ogiltighet av avtal på grund av svek, det vill säga att den ena avtalsparten svikligen förleder den andra genom underlåtenhet att upplysa om information eller omständigheter som är av direkt betydelse för avtalets ingående. I rättsfallen AD 1997 nr 36 och 2000 nr 81 har arbetsdomstolen uttryckt att det inte "finns någon särskilt långtgående skyldighet att självmant lämna sådana upplysning om sig själv och sitt förflutna som kan inverka negativt på möjligheterna att få anställning". Detta får anses vara huvudregeln för upplysningsplikten vid anställningar/rekryteringar. Det torde vara naturligt att arbetsgivaren leder anställningsintervjun och ställer frågor som denne anser är av vikt för anställningen, Du som arbetssökande har då ingen plikt att berätta om saker som kan inverka negativt på Dina chanser i rekryteringen.

Däremot finns ett undantag till ovan enligt rättspraxis (jfr. AD 1979 nr 143) där arbetsdomstolen uttryckt att upplysningsplikt föreligger vid "omständigheter som har sådan betydelse för anställningsavtalet att dessa skulle ha utgjort åtminstone saklig grund för uppsägning". Arbetsdomstolen uttrycker även att det är skillnad på personliga förhållanden och saker som direkt påverkar arbetstagaren i sin tjänst, förutsättningen för undersökningsplikt för det föregående är att de personliga förhållandena skulle utgöra saklig grund för uppsägning i det arbete som söks. Sjukskrivning är ingen saklig grund för uppsägning enligt LAS, om inte Din förmåga är så nedsatt att Du inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Det finns således ett starkt skydd mot uppsägning på grund av sjukdom.

Du har alltså ingen upplysningsplikt om tidigare sjukskrivningar vid en anställningsintervju. Det är arbetsgivarens uppgift att ställa de rätta frågorna som krävs vid en sådan rekrytering av arbetssökanden.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh


Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000