Skyddsregeln för efterlevande make

2015-12-20 i Testamente
FRÅGA
Min syster har avlidit, är gift, men de har skrivit äktenskapsförord, där var ens egendom är enskild vari andra maken ej äger giftorätt, min syster har skrivit testamente att jag Skall ärva allt.Dom har inga gemensamma barn , hennes make har ett barn från tidigare äktenskap.Nu är frågan vem skall ärva.Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Makar ärver varandra i den mån inget testamente har upprättats som förordnar en annan ordning. Det innebär att det är fullt möjligt för din syster att testamentera allt till dig.

Det finns emellertid en skyddsregel för den efterlevande maken som säger att denne alltid har rätt att få fyra gånger prisbasbeloppet (4x 44.500 kr=178.000 kr). Det framgår av 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken.

Alltså: Du ärver allt enligt testamentet, med undantag för efterlevandes makes rätt till att få egendom som motsvarar 178.000 kr. Det är den efterlevandes makens skyldighet att uppmärksamma det.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86869)