Skyddsobjekt avbildningsförbud

Fotografera en polisstation?

Läser på Arbetarbladets hemsida:

.....................

Olagligt att fotografera polishuset

17 mars 2015 06:57

Om du fotograferar polishuset i Gävle så riskerar du att hamna i fängelse i upp till ett år.

.........

Vidare står det:

Länsstyrelsen får inte heller berätta hur många faciliteter som är skyddsobjekt, men genom att studera lagtexten kan man ganska snabbt gissa sig till vad vilka byggnader eller områden det skulle kunna handla om. Där nämns bland annat, förutom rena försvarsanläggningar, sådant som el-, vatten- och telekommunikationer. Lok och järnvägar kan också klassas som skyddsobjekt.

..................

Hur försiktig måste jag vara när jag är ute och tar bilder? Jag levde i tron att allt jag kan se från en allmän plats, kan jag fotografera. Nu blir man ju olaglig om man tar en bild på ett hus. Sen kan man fundera på vad jag skulle kunna skada objektet, genom att ta bilder. Straffet känns ju också ganska hårt!!!

Bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skyddsobjekt regleras i skyddslag (2010:305).

Enligt 3 § skyddslagen kan det beslutas att något ska vara ett skyddsobjekt för att tillgodose behovet av skydd mot bland annat sabotage, terroristbrott och spioneri.

Av 4 § skyddslagen framgår det att byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för polisverksamhet får beslutas vara skyddsobjekt.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär som huvudregel att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet enligt 7 § skyddslagen. Genom ett särskilt beslut får tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Det som gäller för polishuset i Gävle är dock att tillträdesförbudet – som gäller enligt huvudregeln – har ersatts av ett avbildningsförbud, vilket är möjligt enligt 7 § 3 st skyddslagen. Undantaget från huvudregeln har gjorts för att det bland annat ska vara möjligt för personer som ska ansöka om pass att besöka polishuset.

Enligt 22 § skyddslagen ansvarar den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt för att objektet bevakas och för att upplysning om beslutet om skyddsobjekt lämnas genom tydlig skyltning eller på annat sätt. Det ska alltså vara tydligt utmärkt att det rör sig om ett skyddsobjekt.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot avbildningsförbudet döms för olaga olovlig avbildning av skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst ett år enligt 30a § skyddslagen.

Sammanfattning

Sammantaget spelar det ingen roll om du fotograferar ett skyddsobjekt med avbildningsförbud ståendes på en allmän plats eller inte, utan du gör dig skyldig till brott oavsett. Anledningen till att det råder avbildningsförbud på utvalda skyddsobjekt, trots att fotografen möjligen har goda intentioner och vill använda bilderna för privat bruk, är att det inte kan kontrolleras vad bilderna kommer att användas till eller i vems händer de till slut hamnar.

Om du vet om att du ska fotografera i miljöer där exempelvis Försvarsmakten huserar kan det vara bra att hålla ett extra öga öppet efter gula skyltar, med röd och svart text, där det framgår att det rör sig om ett skyddsobjekt med ett eventuellt avbildningsförbud.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”