Skyddas kommentarer av upphovsrätt?

2019-10-19 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, läste just detta som ni skrivit tidigare."SlutsatsOm du vill kopiera någon annans Facebook-bilder får du enbart använda de för privat bruk. Att lägga upp en "kopierad" bild på sin egen Facebook räknas inte som privat bruk utan som ett intrång i upphovsrätten. Mitt råd till dig är att kontakta personen du vill kopiera bilder från och fråga om lov. På detta sätt undviker du att göra dig skyldig till ett upphovsrättsbrott."Undrar om det även gäller text på Facebook. Alltså, om jag skriver en kommentar på någons inlägg, och sedan ser att en annan media-site utan min vetskap publicerar en artikel med en skärmdump av min kommentar, räknas det som ett upphovsrättsbrott? Och gäller detta även på utländska siter?Tusen tack!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar om man kan kopiera någon annans kommentar på Facebook utan att kränka någon annans upphovsrätt. Jag kommer besvara detta nedan.

Kan en text skyddas av upphovsrätt?

Tillämplig lagstiftning är upphovsrättslagen (URL). Beskrivande framställning i skrift omfattas av upphovsrättsligt skydd, URL 1 § 1 p. Jag bedömer det som sannolikt att även en kommentar ingår här. En förutsättning för detta är att kommentaren har verkshöjd. Begreppet verkshöjd innebär att verket har tillräcklig särprägel för att två oberoende personer inte ska kunna skapa exakt samma verk. Ett verk som har verkshöjd har upphovsrättsligt skydd.

Finns det några undantag?

Det finns ett viktigt undantag inom upphovsrätten som kallas för citatundantaget, URL 22 §. Det innebär att man får citera från offentliggjorda verk om detta görs enligt god sed och i en omfattning som kan motiveras av sitt syfte med att citera verket.

Offentliga verk innebär att de har gjorts tillgängliga för allmänheten, URL 2 §. Vad lagstiftaren menar med god sed är att citatet ska ha ett lojalt syfte, vilket innebär att det ska ha relevans och vara ett hjälpmedel för den egna framställningen. Att citera något för att höja underhållningsvärdet på det egna verket är inte godtagbart.

Är det OK att citera i ditt fall?

Om citatundantaget kan tillämpas i den givna situationen du beskriver är svårt att svara på utan att veta närmare detaljer. Huruvida det är acceptabelt att kopiera någon annans text beror på om det görs enligt god sed och i en omfattning som kan motiveras av ändamålet.

Gäller detsamma även på utländska hemsidor?

Upphovsrätt gäller i de flesta länder, åtminstone i de länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) och / eller Bernkonventionen. Idag är 167 av världens medlemmar i Bernkonventionen, däribland alla EU-länder, Kina, Ryssland och USA. Detta innebär att samtliga medborgare i de anslutna länderna erhåller upphovsrättsligt skydd i dessa länder.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (996)
2021-07-31 Kan jag sälja skivor som kan själv spelat in?
2021-07-31 bearbeta andras bilder
2021-07-31 Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?
2021-07-31 Upphovsrätt till andras berättelser

Alla besvarade frågor (94568)