Skyddas avtal av upphovsrätten?

Hej.

Håller på att starta upp ett företag som tillhandahåller en tjänst som redan finns. Jag undrar om man kan använda sig av en mall som upprättats av en konkurrerande verksamhet? Självklart ska vi byta ut avtalspart, header och allt liknande, men själva mallen och även de flesta villkor kommer vara i stort sett samma.

Jag har svårt att tro att juridiska avtal kan skyddas av upphovsrätt, men vill ändå vara på den säkra sidan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som omfattas av upphovsrätt regleras i upphovsrättslagen (URL). Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk (1 kap. 1 § URL). Exempel är skönlitterära eller beskrivande framställningar i skrift. För att något ska anses utgöra ett verk krävs det att verket har verkshöjd, dvs. att det har en viss individuell särprägel (originalitet) och ger uttryck för upphovsmannens (skaparens) egen intellektuella skapelse (självständighet). I vissa fall är det tillräckligt med en relativt låg grad av originalitet och självständighet, men ett verk som inte kan särskiljas från andra verk omfattas inte av det upphovsrätten.

Kan avtal skyddas av upphovsrätt?

Ett avtal skulle, i vissa fall, kunna betraktas som ett litterärt verk i upphovsrättslig mening och således omfattas av upphovsrätten. Förutsättningen är att avtalet och dess villkor har verkshöjd, dvs. uppvisar ett visst mått av originalitet och självständighet. En självständig bedömning måste därför göras i varje enskilt fall. Om ett avtal har utformats och skräddarsytts efter en specifik situation, exempelvis när affärsjuridiska byråer upprättar avtal åt ett företag inför en viss affärshändelse, får avtalet i de flesta fall anses ha verkshöjd och därför skyddas av upphovsrätten.

Vad gäller i ditt fall?

I din fråga framgår att det rör sig om en avtalsmall för en tjänst som redan finns. Avtalsmallar innehåller vanligen företagets allmänna villkor som de återkommande använder i verksamheten. Sådana allmänna villkor utgörs i sin tur ofta av vanligt förekommande standardklausuler som har utarbetas i olika branscher, och som de flesta företag använder sig av. Sådana standardklausuler är i många fall likartade oavsett vem som har skrivit dem. Detta innebär att avtalsvillkoren i ditt fall troligtvis inte uppfyller kravet på verkshöjd eftersom de inte uppvisar originalitet eller självständighet. Förutsättningen är att det rör sig om en någorlunda vanligt förekommande tjänst där sådana allmänna villkor eller standardklausuler förekommer. För att vara helt säker kan du undersöka om det verkligen rör sig om sådana allmänna villkor som används också av andra företag i branschen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma genom att ställa en ny fråga.

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000