Skyddande av brottsling att intervjua brottslingar och inte anmäla dessa?

2020-03-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Om en journalist intervjuar någon anonym som begått ett brott och erkänner brottet inför journalisten, borde inte journalisten kunna dömas för skyddande av brottsling? Jag tänker t.ex. på dokumentärer om narkotikahandel eller karteller.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om en journalist som fått ett erkännande av en kriminell (till exempel i syfte att göra ett reportage eller en dokumentär) kan dömas för skyddande av brottsling för att han eller hon inte avslöjar personen som intervjuas.

Vad säger lagen?

Skyddande av brottsling

Brottet skyddande av brottsling regleras i brottsbalken (BrB). I 17:11 BrB kan man utläsa att den som döljer någon som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, ska dömas för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år.

Om man läser igenom denna paragraf kan man lätt tycka att en journalist som känner till att en person har begått brott bör kunna dömas för skyddande av brottsling, men det är en felaktig tolkning av bestämmelsen. Ett typiskt exempel på skyddande av brottsling skulle vara att hjälpa denne att undanröja bevis, till exempel ta bort fingeravtryck eller fotspår. Att inte anmäla personen till polis är uttryckligen undantaget från vad som är straffbart.

Journalister och källskyddet

En annan aspekt som är värt att beakta i besvarandet av din fråga är att journalister har en slags tystnadsplikt som brukar kallas källskydd. Källskydd innebär att en journalist som tagit emot uppgifter inte får röja identiteten på uppgiftslämnaren. Det är straffbart att röja identiteten på någon som omfattas av källskyddet. Tystnadsplikten finns reglerad i våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I TF framgår den i 3:3 och i YGL i 2:3. Straffen för att bryta mot tystnadsplikten framgår av 3:7 TF samt 2:7 YGL.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte utgör skyddande av brottsling när journalister intervjuar kriminella om deras brottsliga gärningar och underlåter att anmäla till polisen. Även om det räknats som skyddande av brottsling att inte anmäla en person man vet begått brottsliga handlingar skulle journalisterna ändå inte kunna tvingas göra detta på grund av källskyddet.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (863)
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på mig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.

Alla besvarade frågor (86697)