Skydda pengar och bohag till förmån för bröstarvingar

2017-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej! Ska gifta mig i Juni. Vill skydda mina pengar och mitt bohag som ska tillfalla mina barn den dagen jag går bort, kan jag skriva ett äktenskapsförord innan giftermålet? Äger ingen fastighet, stuga eller bil utan det gäller bara mina pengar och bohag.
SVAR


Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) här ska kvarlåtenskapen, om arvlåtaren var gift, tillfalla den efterlevande maken. Om det däremot finns en eller flera bröstarvingar efter arvlåtaren som inte är den efterlevande makens bröstarvingar, s.k. särkullbarn, har de dock arvsrätt i första hand. Av din fråga att utläsa verkar det som att din blivande make inte är far till dina barn. Om du därför skulle avlida innan din make när ni har ingått äktenskap så kommer dina barn att vara arvsberättigade först. De kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken och sedan efter dennes död ta del av efterarvet från dig, 3 kap. 9 § ÄB här . Fortsättningsvis antas att dina barn inte kommer att avstå arvet till förmån för din make.

Vid din bortgång ska dina barn ärva din kvarlåtenskap, vilket innefattar både giftorättsgods och enskild egendom. I ett äktenskap är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket framgår av 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) här . Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon ska vara dennes enskilda egendom, 7 kap. 3 § ÄktB här. När en make i ett äktenskap avlider, ska enligt 23 kap. 1 § 2 st. ÄB här bodelning förrättas innan arvskifte sker. Vid en bodelning mellan makar ska deras giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB här . Därefter ska giftorättsgodset som huvudregel fördelas lika mellan makarna, 11 kap. 3 § ÄktB här .

När du ingår äktenskap med din man kommer din egendom att bli giftorättsgods. Om du då avlider före din make så ska bodelning och arvskifte ske. I bodelningen ska då giftorättsgodset ingå. För att du ska kunna påverka så att dina barn ärver den egendom du vill att de ska ha, bör du upprätta ett äktenskapsförord tillsammans med din make, som säger att denna egendom ska vara enskild. Vid bodelningen kommer då din enskilda egendom inte att ingå, vilket medför att dina barn kommer att ärva denna. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna, 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB här . Ni måste inte ha ingått äktenskap för att kunna upprätta ett äktenskapsförord, utan det räcker att ni är blivande makar.

Dina barn kommer således att ärva din kvarlåtenskap i första hand. Däremot finns det en tvingande regel i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB här som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till ett så stort värde att den tillsammans med egendom som denne fick vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra prisbasbelopp som gäller för tiden för dödsfallet. Förutom denna summa kommer dina barn att ärva resterande del av din kvarlåtenskap.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?