Skydda egendom från makes särkullbarn

2017-03-11 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag (43 år) och maken (53år) är gifta sedan 20 år, tre gemensamma barn och ett särkullsbarn (makens). Vi (och banken så klart) äger ett hus 50% var, inköpspris 5.5 milj. Jag har fått ett arv efter min far som jag inte vill att min styvson skall få ta del av.Vi tänker nu upprätta äktenskapsförord om att vi båda har enskild egendom. Vi tänker också upprätta ett testamente. Vad innebär det om vi väljer att göra inbördes testamente mellan makar med incitament till makens särkullsbarn?Tanken med detta är att jag inte skall behöva lämna hus och hem om min man dör innan mig.Hur ska vi göra för att gardera oss på bästa sätt? Och vad är "worst case senario"?Med vänlig hälsning Camilla
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga utgår jag från hur rättsläget skulle se ut i ett sådant fall att din make avlider före dig.

Huvudregeln vid makes död är att den efterlevande maken ärver kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Finns särkullbarn träder dock dennes arvsrätt före. Särkullbarn kan dock välja att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ärvdabalken).

Om särkullbarnet inte avstår sin arvsrätt har denne rätt till en fjärdedel av arvet efter din make. Detta då barnen ärver lika stor del (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken).

Innan ett arvskifte äger rum måste en bodelning mellan dig och din make ske i och med att erat äktenskap upplöses vid dödsfall (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Första steget vid en bodelning är att, från giftorättsgodset, dra av så mycket att båda makarnas skulder täcks. Vad som därefter återstår ska delas lika (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Enligt huvudregeln kommer alltså hälften av det arv som du fått efter din far tillfalla din make, och vidare genom arvskifte kommer en del av detta tillfalla din styvson. Detta skulle vara, som du uttrycker det, "worst case senario".

I lagen finns dock en möjlighet för den efterlevande maken att undvika likadelning vid bodelning och istället behålla sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § äktenskapsbalken).Denna regel skyddar mot att efterlevande make ska behöva dela boet med särkullbarn till den avlidne. Särkullbarnet ärver då endast ur avliden makes giftorättsgods.

Det är alltså inte ett krav på att ni upprättar ett äktenskapsord om enskild egendom för att du ska ha möjlighet att behålla din del av giftorättsgodset vid dödsfall. Ni kan självfallet göra detta ändå om det känns tryggare med en "dubbel säkerhet". Om inte annat är det ett bredare skydd för dig i och med att enskild egendom borttas från giftorättsgodset vid eventuell skiljsmässa.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?