Skydda barns arv mot efterlevande exman

2019-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har minderåriga barn tillsammans med min exman. Jag litar inte på honom när det kommer till pengar. Om jag skulle avlida idag, när barnen fortfarande är under 18 år antar jag att HAN i praktiken skulle få åtkomst till det som egentligen är DERAS arv. Risken är stor att inga pengar finns kvar när de fyller 18. Finns det något sätt för mig att skydda pengarna/egendomen de skulle ärva om jag skulle avlida?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som är under 18 år är omyndig och får som huvudregel inte råda över sin egendom enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Den omyndiges tillgångar förvaltas då istället av en förmyndare, vilket vanligtvis är föräldrarna. Detta innebär att dina barns pappa kommer att förvalta dina barns arv efter dig om du skulle avlida.

Om det är så att den omyndiges tillgångar överskrider 8 basbelopp (ca 379 000 kr) gäller lite andra regler, och det ska då enligt 13 kap. FB anmälas till överförmyndarnämnden. De ställs sedan under särskild kontroll. Pengarna får då inte användas hur som helst, bland annat ska pengarna sättas in på räntebärande bankkonton.

Ett sätt att hindra att din exman förvaltar era barns pengar "fritt" efter din bortgång är att du skriver ett testamente. I testamentet ska du ange att arvet från dig till dina barn ska stå under särskild förmyndarkontroll. Om detta görs så gäller i föräldrabalkens 13:e kapitel. Detta även om tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp. Det som sker är att en så stor del av egendomen som möjligt ska omvandlas till kontanter och sättas in på räntebärande konton. Om de står under särskild förmyndarkontroll så krävs tillstånd av överförmyndaren för att ta ut pengar från kontot enligt 13 kap. 8 § FB. Det finns dock möjlighet för överförmyndaren att ge tillstånd till barnens far att ta ut pengar för visst ändamål, men det blir i vilket fall en extra kontroll och det minskar risken att barnens far ska använda arvet på ett annat sätt än vad du har avsett.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1477)
2020-07-13 Flytta utomlands med barn utan samtycke från andra föräldern
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?

Alla besvarade frågor (81881)