Skydd för efterlevande sambo

Vi har kommit överens om att bli sambos. Kvinnan har en möblerad bostad som jag skall flytta in i. Vi ska skriva om hyresavtalet så att vi båda står på hyreskontraktet.

Vi vill göra bohaget till samboegendom, så att om hon avlider före mig, får jag fortsätta att bo kvar i bostaden med bohaget kvar.

Krävs något samboavtal eller annat avtal för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad som ska anses som samboegendom reglernas i 3 och 4 §§ Sambolagen (https://lagen.nu/2003:376). Reglerna om bohag återfinns i 6 § samma lag.

Genom ett samboavtal kan man helt eller delvis avtala bort sambolagens regler om bodelning (dvs. vad som ska ingå i bodelningen och inte), 9 § Sambolagen. Mig veterligen finns det inget direkt hinder mot att avtala att bohag som från början bara tillhör en av samborna ska vara samboegendom. Det är dock viktigt att tänka på att egendom som är avsedda för fritidsbruk, som t.ex. en bil eller en båt, inte omfattas av reglerna, 7 § Sambolagen. För sådan egendom kan det därför vara bra att upprätta ett samäganderättsavtal (se Lag om samäganderätt, https://lagen.nu/1904:48_s.1) om enbart den ena av er står på kvittot/avtalet. Detta för att visa att ni anser er äga egendomen gemensamt och att denna i framtiden ska delas lika mellan er.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av samborna begär det, 8 § Sambolagen. Om någon av samborna avlider under förhållandet är det enbart den efterlevande sambon som har rätt att bestämma om det ska göras en bodelning, 18 § Sambolagen. Dödsboet efter den avlidne sambon kan alltså inte bestämma att en bodelning ska göras. Om en bodelning inte sker behåller varje sambo sin egen egendom. Eftersom sambor enligt Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637) inte ärver varandra kommer då den avlidne sambons legala arvingar få ut sitt arv direkt. Den efterlevande sambon kommer då bara få behålla sin egen egendom. Genom att skriva ett inbördes testamente kan sambor dock ärva varandra. De legala arvingarna får då endast ut sin laglott, dvs. hälften av det arv de skulle fått om testamentet inte fanns. För att skydda den efterlevande sambon är det således bra att upprätta ett sådant testamente. Ett testamente måste upprättas på rätt sätt för att vara giltigt. Du hittar reglerna om detta i 10 kap Ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Anna AlfredssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”