Skydd för efterlevande sambo

Hej, jag och min sambo sedan 5 år tillbaka fundera på att köper hennes barndomshem / hennes fars hus i framtiden. Vi har inga egna barn, men jag har barn sedan tidigare. Hur gör jag för att skydda henne om jag skulle går bort innan henne. Vad har hon för rätt när det gäller huset, kan jag ger min del av bostaden till henne i form av gåva. Kan jag skriver bort mina barn från att ärva min del. Måste hon om det skulle inträffa "köper ut" mina barn för att behåller huset. Om hon inte kan köper ut de, kan man skjuter upp deras del av arv, så de kan får ut arvet om hon eventuellt skulle säljer huset eller dör. Jag vill inte att hon ska drabbas i någon form och vill göra allt för att skydda henne. Blir situationen bättre om vi skulle gifta oss.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637.

Om du skulle avlida så ärver dina barn dig, 2 kap 1 § ÄB. Till skillnad från makar så ärver inte sambor varandra. Om du och din sambo skulle vara gifta och ha gemensamma barn skulle ni enligt huvudregeln ärva varandra och era barn skulle få ut arvet efter dig först när båda avlidit. Då dina barn är s.k. särkullbarn kommer däremot hela kvarlåtenskapen att tillfalla dem och de har även ha rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB. Detta kan innebära att din sambo kan bli tvungen att "köpa ut" dina barn för att kunna behålla bostaden oavsett om ni är sambor eller makar.

Barnen kan välja att avstå från sitt arv till förmån för din sambo och istället få ut sitt arv när hon avlider, 3 kap 9 § ÄB. Beslutet är dock upp till barnen och du kan inte påverka detta. 

Du har möjlighet att upprätta ett testamente till förmån för din sambo. Dina barn har dock enligt lag alltid rätt till halva sitt arv, s.k. laglott, 7 kap 1 § ÄB Om du testamenterar bort allt du äger till din sambo har barnen rätt att klandra testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap 3 § ÄB. Genom testamente kan du alltså minska barnens arv med hälften.

Du kan även ge delar eller hela din andel i bostaden till din sambo. Det du måste tänka på är att då det rör sig om en fastighet måste du upprätta ett gåvobrev som ska uppfylla de formkrav som gäller vid fastighetsförsäljning. Dessa finns reglerade i 4 kap 1 § jordabalken, se https://lagen.nu/1970:994. Gåvobrevet ska vara skriftligt och underskrivet av både dig och din sambo och ange vilken fastighet det gäller samt en förklaring om att du överlåter din andel till din sambo. Din sambo ska sedan söka lagfart genom att lämna in gåvobrevet till Lantmäteriet. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning