Skydd av aktiebolags ägande vid bodelning

2015-07-01 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min dotter startade ett AB . 2014 överlät jag alla mina aktier till henne.Idag är hon gift, kan vi skriva ett dokument som ger henne ensamrätt till företaget vid ev. skilsmässa?Kan man formulera ett dokument där mannen avsäger sig allt ägande till företaget?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förfarandet kring bodelning då äktenskap upplöses regleras i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB). Vid bodelning fördelas makarnas egendom och endast enskild egendom får undantas bodelningen, ÄktB 9:1. Egendomen, i detta fall aktiebolaget, kan göras enskild genom att makarna skriftligen upprättar äktenskapsförord och inlämnar detta till Skatteverket, ÄktB 7:3.

Det finns också möjlighet att i aktiebolagets bolagsordning införa en så kallad hembudsklausul som vid bodelning ger din dotter rätt att lösa tillbaka aktierna.

Det första alternativet, med äktenskapsförord, är emellertid att föredra eftersom din dotter då inte behöver utge någon ersättning för rätten till aktierna i bolaget.

Vänligen,

Evelina Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92074)