Skuldtäckning sambolagen

FRÅGA
Hej!Vi köpte bostadsrätten för 1.350000krBostaden är nu värderad till ca. 2.200000krMin sambo som har kvar bostadsrätten har bakat in båt och billån. Vad och hur mycket har jag rätt till?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Lagens tillämplighet

I situationen är Sambolagen (SamboL) tillämplig. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 kap. 1 § SamboL.

2. Bodelning

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska på begäran av någon av samborna samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning, 8 § SamboL.
Bodelningen ska då göras med utgångspunkt i egendomsförhållande den dag då samboförhållandet upphörde enligt andra stycket.
Bodelning upphör enligt 2 § SamboL om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider.

3. Samboegendom

I bodelningen ingår samboegendom. Med samboegendom avses enligt 3 § bostad och bohag förvärvad för gemensam användning. Detta förutsatt att ni inte har avtalat att bodelning inte ska ske eller att viss egendom ska undantas från bodelningen, 4 § eller att egendomen är villkorad som enlighet genom gåva, testamente eller arv,9 § SamboL.

3.1. Bostad och bohag

Med bostad avses enligt 5 § SamboL. bland annat bostadsrätt som är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.
Med sambors gemensamma bohag avses enligt 6 § möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre avsett för gemensamma hemmet.

3.1.1 Aktuella situationen – bostadsrätten
Utifrån det du har anfört tolkar jag som att ni förvärvat bostadsrätten för gemensam användning. Detta verkar således vara ostridigt. Inget av undantagen i 3 § verkar heller inte vara tillämplig.
Vidare verkar ni använda bostaden som gemensam hem och bostaden verkas innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Bostadsrätten på 2 200 000 utgör således samboegendom.

4. Andelar och skuldtäckning

Vid bodelning ska sambors andelar beräknas, 12 § SamboL.
Vid beräkning av sambornas andelar i samboegendom får varje sambo från sin samboegendom räkna av så mycket att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållande upphörde, 13 § SamboL. Tre typer av skulder får avräknas enligt andra stycket. (1) skulder med särskild förmånsrätt i samboegendom, t ex om sambon har panträtt i samboegendomen, (2) skulder som på annat sätt är hänförlig till samboegendomen, (3) Avräkning för andra skulder i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom.

4.1 Aktuella situationen
Båt och billån ska som huvudregel inte avräknas. Avräkning får dock ske i den mån betalning inte skulle kunna erhållas ur annan egendom. Eftersom jag inte har kännedom om din sambons ekonomiska förhållanden kan jag inte besvara frågan om huruvida avräkning kan ske på annan egendom än bostadsrätten.

5. Likadelning och slutsats

Det som återstår av samboegendom sedan skuldtäckning gjorts enligt 13 § ska läggas samman och delas lika.

Om vi utgår från att din sambo täcker bil- och båtlånet på annan egendom än bostadsrätten ska 2 200 000 delas och du ska ha rätt till 1 100 000kr.
Jag vill dock påpeka att om du och din sambo tillsammans står på en skuld är ni givetvis båda ansvariga för skulden. Vanligen brukar ansvaret vara solidariskt enligt allmänna obligationsrättsliga principer.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2960)
2021-07-25 Sambos gemensamma husdjur vid separation
2021-07-24 Kan en bostad vara sambornas gemensamma även om jag har betalat för den själv?
2021-07-23 Hur länge får efterlevande sambo bo kvar i bostaden efter att den gått i arv?
2021-07-22 Har sambo rätt till hälften av huset vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94218)