Skuldtäckning bodelning sambolagen

Följdfråga på denna tidigare ställda: SE NEDAN!

Fråga om kreditkortsskulder vid sambobodelning 2015-10-25 i Sambo och samboavtalFRÅGAHejsanVi är sambor som nu ska separera. Har bott ihop i ca 10 år och har ett gemensamt barn.Äger ett hus tillsammans, och kommer troligtvis att få en vinst vid försäljningen. Måste vi betala av sambons privata kreditskulder som hen dragit på sig under många år.Hen vill att vi tar av vinsten och betalar dennes kreditskulder, så att ingen av oss har skulder efter separationen. Men jag vill att vi delar på vinsten och att hen får betala sina skulder med sin del av vinsten. Vad är det som gäller en sån här gång? Vi har inget samboavtal. Orolig och önskar ett snabbt svar.

SVAR

Hej och tack för din fråga! Eftersom ni inte har något samboavtal görs bodelning enligt sambolagen (2003:376). Enligt 8 § ingår bara den gemensamma bostaden och bohaget (möbler och lösöre i bostaden) i bodelningen. Din sambos kreditkortsskulder ska alltså inte dras av vinsten från försäljningen av er gemensamma bostad. Jag hoppas det här svarat på din fråga! Vänligen

==============================================================

Min följdfråga!

Hur stämmer detta, med avseende på rätten att få Skuldtäckning ?? Kreditskulder kan man väl hävda hänför sig till köp av egendom som ska ingå i bodelningen??

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Som det tidigare svaret säger så ingår vid bodelning enligt sambolagen den gemensamma bostaden (om den inköpts för gemensamt bruk) samt gemensamt bohag.

När det gäller skuldtäckning så återfinns den regeln i 13 § sambolagen, och lyder "Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde.

För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom."

Det innebär att om det t ex finns en bostad som den ena sambon äger, och det finns en skuld som bostaden är säkerhet för så ska skulden för bostaden räknas av värdet. Men om det handlar av skulder som inte hänför sig alls till samboegendom så ska skuldtäckningen räknas från icke-samboegendom i första hand.

I ditt fall handlar det om privata kreditkortsskulder. De har inte förmånsrätt i samboegendom (förmånsrätt = att egendomen är säkerhet för skulden), och av din fråga tycks de heller inte ha samband med samboegendom (då du kallar de för privata), dvs det är inte skulder för att köpa in t ex gemensamt bohag.

Det innebär att din sambo, precis som du fick svar om tidigare, får stå för sina skulder själv. Ev vinst från bostaden, efter skuldtäckning för ev lån ni har på bostaden, delas lika mellan er. Sen får din sambo ta av de pengarna och sina övriga privata pengar och lösa sina skulder.

Om det är så att kreditskulderna kan kopplas till samboegendom, så du behöver fortfarande inte betala hans skulder. Utan då så minskas via skuldtäckningen hans del av samboegendomen med skulderna, men summan kan som minst bli 0. Om skulderna är på 200 000 kr och tillgångarna på 100 000 kr blir summan noll, och han har kvar en skuld på 100 000 kr. Däremot kommer han skjuta till noll i samboegendom, den del du skjuter till delas sen på två. Men hans skulder blir du aldrig skyldig att betala.

Hoppas att svaret klargjorde, annars är du välkommen att kommentera frågan så ska jag försöka reda ut ev kvarstående oklarheter.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning