FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt27/06/2018

Skuldsättning minderårig

Hej jag har blivitskuld satt innan jag fyllt 18 ett inkasso bolag kräver mig på pengar genom kronofogden får det vara så? Borgenären har heller inga uppgifter om mig som ska styrka något av detta hur går jag tillväga? Har pratat med dem och påpekat det som är felaktigt men dem kräver det ändå det är en plåga och orättvist speciellt när ja inte vet vrf ja blivit skuldsatt

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Som första råd så vill jag uppmana dig om att försöka ta reda på mer om hur skulden har uppkommit. Kontakta inkassobolaget och kronofogden. På så sätt får du mer information och kan på ett bättre sätt bestrida detta. Är det exempelvis ett avtal som du ingått så skulle du kunna försöka få det ogiltigförklarat.

Jag tänkte också förklara lite vad det gäller för personer som är under 18 år och tar lån. Dessa regler finns i föräldrabalken, förkortad FB.

Som huvudregel så gäller att en person under 18 år (minderårig) inte får skuldsätta sig utan överförmyndarens samtycke (FB 9:1 & 13:12). Överförmyndaren finns i varje kommun och har som uppgift att utöva tillsyn över bl.a. föräldrar.

Har du ingått ett avtal som inneburit att du skuldsatt dig så är detta avtal ogiltigt. Prestationerna ska då gå åter och har du fått något så är du skyldig att lämna tillbaka det eller dess värde (FB 9:7). Denna skyldighet begränsas dock till sådant som du antingen använt för ditt underhåll eller haft till nytta.

Hoppas att detta gav dig lite klarhet och återkom gärna om något var oklart eller du har ytterligare funderingar.

Jean NaboRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000