Skuldreglering vid fördelning av kvarlåtenskap

Hej, Jag har för avsikt att låna ut 100000kr till min far mot upprättande av ett skuldebrev. Hur regleras återbetalningen i händelse av hans bortgång? Får jag tillbaka mina 100000kr innan kvarlåtenskapen delas mellan mig och min syster?

Lawline svarar

Hej,
och tack för att du vänder dig till Lawline.

Dödsboets skulder ska betalas av innan kvarlåtenskapen kan fördelas. Detta betyder att du (och andra borgenärer) har rätt att få tillbaka utlånade pengar innan kvarlåtenskapen fördelas. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning