Skulder vid dödsfall

FRÅGA
Hej. Min pappa gick bort sommaren 2014. Jag undrar hur länge efter han bortgång kan dom kräva in skulder?Det kommer fodringar än idag vi var på banken och skattemyndigheten när han hade gått bort och fick alla skulder som han var skyldig och betala in dom.Dom sa att det inte fanns fler. Skulle vilja ha svar hur det är. Tack
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De frågor du har regleras delvis i Ärvdabalken (ÄB). Om en ny skuld eller tillgång upptäcks efter att bouppteckningen förrättats ska enligt 20:10 ÄB en så kallad tilläggsbouppteckning göras inom en månad från upptäckten. Denna ska innehålla tillägget, det vill säga skulden. Om arvskifte/bodelning skett innan skulderna betalts så ska detta/denna återgå enligt 21:4 ÄB. Detta innebär att dödsbodelägarna ska betala tillbaka det värde som de inte hade fått om skulden hade tagits upp från början. Detta innebär av naturliga skäl att om inga tillgångar fanns i dödsboet efter betalning av skulder eller om bara skulder fanns i dödsboet ska dödsbodelägarna inte betala "tillbaka" något eftersom att ni inte "fått" något. Detta beror på att man inte ärver skulder enligt svensk rätt. Skulderna betalas alltså av tillgångarna i boet och om skulderna överstiger tillgångarnas värde så skrivs de av.

När det gäller frågan om hur länge ”de kan kräva in skulderna” så gäller i regel att skulder, det vill säga fordringar, mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare preskriberas 10 år efter tillkomsten enligt 2 § 1 st Preskriptionslagen. När det gäller skulder som en privatperson har i förhållande till en näringsidkare är tiden 3 år enligt 2 § 2 st samma lag. Denna tid kan dock avbrytas genom så kallat preskriptionsavbrott enligt 5-6 §§ i nyss nämnda lag, vilket förenklat innebär att den som vill ha betalt hör av sig om att skulden ska betalas. I dessa fall ”förnyas” tidsfristen.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86405)