Skulder vid bodelning

2021-08-26 i Bodelning
FRÅGA
Undrar angående bodelning vid en skilsmässa. Jag har skulder som inte min man vet om och jag vill inte heller att han ska veta om dessa. Måste mina skulder tas upp vid bodelning? Det är inga skulder som har med huset att göra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckning

Bodelning sker enligt huvudregel vid äktenskapsskillnad, ÄktB 9:1. Bodelning ska göras utifrån den egendom som finns den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten, ÄktB 9:2. Det är alltså de tillgångar och skulder som blir föremål för bodelning. Makarnas enskilda egendom faller utanför bodelningen. Inför bodelning gör man ofta en bouppteckning över makarnas tillgångar och skulder, ÄktB 9:7. Detta för att det ska bli en korrekt bodelning och man ska få en överblick.

Andelsberäkning

Efter en bouppteckning har gjorts, alltså vad som ska ingå i bodelningen, görs den så kallade andelsberäkningen, ÄktB 11:1. Här gäller den viktiga principen om särförvaltning vilket innebär att var och en av makarna svarar för sina skulder med sin egendom. Det betyder att man måste göra en reservation för vardera makens skulder innan det blir aktuellt att dela något giftorättsgods. Borgenärernas intresse av att få betalt går före giftorätten. Enligt ÄktB 11:2 får vardera maken ta så mycket av sitt giftorättsgods som behövs för att betala av sina skulder. Finns det dock enskild egendom som är belånad är huvudregeln att dessa skulder ska täckas av den enskilda egendomen. Om värdet på den enskilda egendom inte räcker till får det som saknas täckas av giftorättsgods, ÄktB 11:2 2 st. Det som återstår av giftorättsgodset efter vardera maken har stått för sina skulder ska läggas samman och delas på hälften, ÄktB 11:3. Det som vardera maken erhåller efter hälftendelningen kallas för giftorättsandel.

Lottläggning

Efter andelarna har beräknats så bestämmer man vem som får vilken egendom och vem som ska betala vilka skulder. Här kan makarna fördela egendomen som de vill, så länge de är överens.

Sammanfattningsvis

Huvudregeln är att vardera maken svarar för sina skulder. En skuld som hör till enskild egendom ska dock inte avräknas från giftorättsgodset utan ska täckas av den enskilda egendomen. Som svar på din fråga beror det alltså på om det är din enskilda egendom som är belånad eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2900)
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning

Alla besvarade frågor (96475)