Skulder vid bodelning

2017-11-17 i Bodelning
FRÅGA
När man ska skiljas efter 1.5 år och jag har lån på Nordea sen innan! Jag lånade 50000kr till åt honom för han stod hos kronofogden och ville bli av med lånen?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er med er fråga till Lawline!

Vid skiljsmässa ska bodelning göras. Skulderna kommer att beaktas vid bodelningen enligt nedan.

Enligt Äktenskapsbalken 9:1 ska, när makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Det råder även avtalsfrihet vid äktenskapsskillnad vilket innebär att man får avtala vilken egendom som ska tillfalla vilken make. Vid det fall man ej kommer överens om en bodelning, skall domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare, ÄktB 17:1. Denne kommer att göra en bodelning med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena var vid talan om äktenskapsskillnad väcktes, ÄktB 9:2 - detta kallas för kritisk tidpunkt. Man ska då beakta och räkna med både tillgångar och skullder, som därefter räknas ihop och delas lika mellan makarna, enligt huvudregeln.

Vid äktenskapsskillnad ska skulder räknas av från en makes giftorättsgods i den omfattning detta räcker. Då skulderna härleds till makens enskilda egendom ska dessa dock täckas med enskild egendom. Vid det fall att makens enskilda egendom inte räcker till ska maken få vidare täckning ur sitt giftorättsgods. Detta är sedermera, med utgångspunkt av den kritiska tidpunkten.Vid skiljsmässa ska samtliga skulder från båda makarna tas i beaktning vid bodelningen.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97612)