Skulder och egendom i samboskap - vad gäller vid bodelning?

Min sambo tog studieskulder när vi precis flyttat i hop, vad händer med dem vid ev separation?

Jag hade en bil när vi träffades, nu vill jag sälja den för 150000 att köpa en bostadsrätt för ca 1.5000.

Jag tar lånet men min sambo vill köpa in sig med 30:000, Men vad händer då vid en ev separation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder din till Lawline med din fråga!

För sambor gäller, precis som för makar, att var och en av samborna råder över sin egendom och står för sina egna skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

När ett samboskap avslutas ska en bodelning av samboegendomen ske på begäran av en av samborna (8 § Sambolagen). Samboegendomen är den egendom som ska delas lika mellan samborna vid en bodelning (14 § Sambolagen). Vad som räknas som samboegendom är bohag och gemensam bostad om dessa köpts med syftet att vara för gemensam användning (3 § Sambolagen). All egendom som genom arv, testamente, gåva etc. givits en sambo med förbehåll om att vara enskild egendom ska inte anses som samboegendom (4 § Sambolagen). Detsamma gäller för sådant som trätt i den enskilda egendomens ställe, t.x. pengarna från en försäljning av enskild egendom. Med gemensam bostad ska förstås sådan bostad som köpts/hyrs med syftet att vara sambornas bostad och faktiskt huvudsakligen är det (5 § Sambolagen). Det spelar således ingen roll vem som betalat vad om bostaden köpts för gemensamt bruk.

I övrigt ska det vid bodelningen räknas ihop vilka tillgångar som är samboegendom (12 § Sambolagen). Härefter räknas skulder av från vardera sambo för att täcka de individuella skulder de har som härstammar från samboegendomen. I fall när ena sambon inte kan betala av sina skulder, som visserligen inte är kopplade till samboegendomen, med sina egna tillgångar kan en del betalas av med hjälp av samboegendomen. Detta är dock en sista utväg och en oförmåga att betala måste styrkas av den som behöver "hjälpen" (13 § Sambolagen). Vad som sedan återstår av de totala tillgångarna, när skulderna räknats av, delas lika mellan samborna (14 § Sambolagen). Detta innebär att avbetalning av varje sambos skulder kan resultera i att en av samborna får hjälp av de gemensamma tillgångarna för att täcka sina skulder och därmed får "mer" än den andra.

Mitt råd till dig, då du kommer investera mer i den gemensamma bostaden än din sambo, är att upprätta ett samboavtal där det framgår hur ni ska dela på bostaden vid en eventuell separation. Om detta inte görs är det troliga att ni kommer dela bohag och bostad på hälften vid en bodelning. Kravet för att ett samboavtal ska vara giltigt är att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter (9 § Sambolagen). Görs detta kan ni alltså kringgå reglerna i sambolagen och helt enkelt bestämma själva.

Om du önskar hjälp med upprättandet av ett samboavtal kan du ta ledning av Lawlines egen tjänst här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”