Skulder i samboförhållanden

hej, jag undrar om sambor delar också på de skulder som en av dem har fått? kan man i så fall skriva det i samboavtalet att man skulderna inte ska tillfalla den andra sambon?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det kommer till sambors skuldförhållanden är huvudregeln att dessa hålls separat från den andra sambon och dennes egendom. Du kan alltså inte tvingas betala din sambos skulder eftersom dessa anses vara "personliga". 

Det finns dock situationer där en sambos skulder kan få betydelse för den andra sambon. Exempelvis är detta vid en separation och bodelning av det gemensamma bohaget ska ske. Förenklat kan sägas att då kommer den skuldsatta sambon erhålla mer ifrån bodelningen än vad denne annars skulle fått ut.

Robin HenningsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning