Skulder i samboförhållande

FRÅGA
Hej, vem vid separation betalar skulder som tagits av en av partner vid samboförhållande utan att den andra har även blivit informerad om den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att parten/den ena sambon står ensam på skulden. I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder, och man kan inte bli betalningsskyldig för sin sambos skulder. Man är två ekonomiskt självständiga individer.

Bodelning

En sambos lån kan däremot ha betydelse vid en bodelning. När ett samboförhållande upplöses, ska en bodelning göras om paret inte har avtalat om något annat och en av parterna begära det (8 § Sambolagen). Vid en bodelning ska parets samboegendom fördelas mellan samborna. Parets gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, under förutsättning att det har förvärvats för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Det kan till exempel vara en soffa eller en lägenhet som inköpts för att brukas gemensamt.

Vid en bodelning beräknar man sedan hur mycket samboegendom den enskilda sambon har. En sambo får sedan från sin samboegendom, räkna av så mycket att de täcker de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde (13 § Sambolagen). Därefter tillkommande skulder får inte lov att avräknas. Huvudregeln är att det endast är de skulder som är hänförliga till samboegendom som får lov att avräknas mot samboegendom (till exempel; lån för att köpa soffan).

Om skulden inte har samband med samboegendom får dock avräkning ske om betalning inte kan erhållas ur annan egendom. Det innebär att om en sambo har annan "egen" egendom (till exempel pengar på banken) som kan täcka skulden, får avräkning inte ske (13 § 2 st. Sambolagen).

Notera dock att en sambo fortfarande inte svarar för den andras skulder, vilket innebär att man inte kan avräkna skulder från sin samboegendom till ett högre värde än vad ens samboegendom är värd!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kommer du som sambo aldrig vara skyldig att betala din sambos skulder. Det kan däremot påverka en eventuell bodelning, eftersom din sambo då kan få täckning för sin skulder ur sin samboegendom under ovan angivna förutsättningar. Ett alternativ för att reglera förhållandet mellan er kan vara att upprätta ett samboavtal där ni själva kan reglera vad som istället ska gälla vid en bodelning. Här kan du få hjälp med det!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll