FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/02/2014

Skulder i bodelningen

Hej Lawline, Jag skulle vilja ha lite klarhet i bodelningen då jag och min fru har ansökt om äktenskapsskillnad. Vi har varit gifta i knappt 5 år, sambo ett år till. Jag har egna skulder som överstiger mina tillgångar. Hon har vissa skulder samt studielån. Hur skall detta läggas upp? Jag går in med 0 i bodelningen, men hennes studielån? Skall det dras från det gemensamma giftorättsgodset? Om summan på studielånet överstiger giftorättsgodset? Hur fördelas bohaget?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om bodelning finner du i Äktenskapsbalken (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230.

Din frus skulder ska dras ifrån hennes tillgångar för att få fram med vilken summa hon går in i bodelningen. Detta framgår av ÄktB 11 kap 2 §. 

Frågan om vem av er som äger viss egendom regleras inte i Äktenskapsbalken utan får avgöras genom vanliga förmögenhetsrättsliga principer - det innebär att den som köpt, bytt till sig eller fått som gåva en egendom är att anse som egendomens ägare även makarna emellan. 

För bohag och annat lösöre brukar man dock presumera samägande mellan makarna i de fall båda har inkomster och för gemensamt bruk köpt in lösören. Detta för att det annars lätt föranleder bevissvårigheter kring äganderätten. 

Sammanfattningsvis ska ni alltså fördela tillgångarna mellan er beroende på vem som äger vad, och sedan dra av era skulder. Din fru får även dra av sina studieskulder. Den summa som blir över går ni båda in i bodelningen med och denna delas sedan på hälften mellan er båda enligt ÄktB 11 kap 3 §. Om din frus skulder överskrider hennes tillgångar går hon också in med 0 kr i bodelningen. Detta framgår av ÄktB 1 kap 3 § där det står att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000