FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev04/06/2014

Skuldebrevs giltighetstid

Hur länge är ett skuldebrev giltigt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När det gäller skuldebrev så finns ofta ett datum avtalat för när skulden ska regleras. För den händelse det saknas har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när denne så önskar, även gäldenären (låntagaren) har samma rätt att betala skulden när denne så vill. Ett skuldebrev som inte har någon avtalad tid för när skulden ska lösas löper alltså tills vidare, detta regleras i Skuldebrevslagen 5 §. Skuldebrevet i sig har således inte någon bestämd giltighetstid, den är kopplad till den fordran den avser.

När det gäller fordringar finns dock en preskriptionstid. Preskriptionstiden regleras i preskriptionslagen 2 §, en fordran preskriberas tio år (tre år mot konsument, dock inte för löpande skuldebrev, SkbrL 11 §) efter dess uppkomst om inte preskriptionsavbrott skett. Vad som är ett preskriptionsavbrott kan man läsa i 5 § samma lag.

Bara för att fordran är preskriberad blir den inte värdelös. Skulden finns fortfarande, man saknar bara rätt att kräva in den.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000