Skuldebrev som legitimationspapper

Hej! fick höra att skuldebrev är en form av Legitimationspapper men förstår inte innebörden av det och har inte eller kunnat googla mig till en bra förklaring.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline!

Din fråga rör bestämmelserna som finns i skuldebrevslagen, vilken du kan ta del av här.

När man talar om skuldebrev brukar man ofta tala om det som en form av betalningslegitimation. Betalningslegitimation kan vara både aktiv och passiv där det förra avser vem som kan kräva gäldenären (den som har en skuld) på pengar och det senare tar sikte på vem gäldenären med befriande verkan kan betala till (det vill säga bli av med skulden).

Att ett löpande skuldebrevet är en form av legitimationspapper innebär att den som har rätt att få betalt (borgenären) kan visa detta genom att uppvisa det skuldebrev som han eller hon innehar, det vill säga att han eller hon kan legitimera sig. Själva innehavet av skuldebrevet skapar något som brukar kallas för aktiv betalningslegitimation, vilket ger innehavaren rätt att kräva att gäldenären betalar skulden (se https://lagevn.nu/1936:81#P13S1).

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo