Skuldebrev, solidariskt ansvar och cession av löpande skuldebrev

2017-02-18 i Fordringar
FRÅGA
Två frågor om löpande skuldebrev (ställt till nn eller order)1 - om borgenären (långivaren) dör går då skuldebrevet automatiskt till dödsboet som kan kräva in betalning enligt villkoren i skuldebrevet eller måste det framgå av själva skuldebrevet?2 - om gäldenärerna (låntagarna) är två stycken och de ska ansvara för hela skulden som för egen skuld, räcker det med en sådan skrivelse för att borgenären ska kunna kräva in betalning från bara en av gäldenärerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Din första fråga får att besvara med ett ja. För att kunna kräva betalning för ett löpande skuldebrev så krävs det att den som kräver betalning kan visa upp en sammanhängande kedja av skriftliga överlåtelser till sig, 13 § 2 st Skuldebrevslagen. Dessa antecknas i regel på skuldebrevet. Dödsboet är all egendom som den avlidne har vid dödsfallet, skuldebrevet kommer således att ingå i dödsboet. Dödsbodelägarna är de som företräder boet 18 kap 1 § 1 st Ärvdabalk. Om någon visar upp dödsfallsintyg med släktutredning, eller bouppteckning eller fullmakt från dödsboet så kan de kräva gäldenären på betalning för dödsboets räkning. Det behövs inte att det anges på skuldebrevet för att så ska kunna ske.

Om skuldebrevet i stället går i arv, så är detta en överlåtelse som kommer att antecknas på skuldebrevet. Arvtagaren av skuldebrevet kommer då att kunna kräva betalning. Det behövs inte anges på skuldebrevet att det får överlåtas, huvudregeln är nämligen för skuldebrev att cession, överlåtelse är tillåten.

Din andra fråga går att besvara med ett ja. Faktum är att huvudregeln är att borgenären får kräva betalning från vilken av de två gäldenärerna hen vill, så länge man inte har avtalat om delad ansvarighet med borgenären. I lagen står detta skrivet som att man svarar en för alla, alla för en, 2 § 1 st Skuldebrevslagen. Den skrivelse som ni anger förändrar inte detta, utan bekräftar möjligtvis bara huvudregeln.

Uttrycket "såsom för egen skuld" är något man brukar använda för borgensmän som gått i s k proprieborgen, d v s att borgenären inte bara kan vända sig till gäldenären eller gäldernärerna, utan även direkt till någon som gått i borgen för skulden. Det kan därför tyckas förvirrande eller rent av missledande att använda detta uttryck för gäldenärerna, eftersom det inte handlar om att ansvara "såsom för egen skuld" utan det är ju i själva verket "egen skuld" när man är gäldenär. Men uttrycket förändrar som sagt inte någonting i sak för att man använder det för en gäldenärs skuld, eftersom huvudregeln redan är att borgenären kan kräva vem hen vill utav gäldenärerna.

Sammanfattningsvis:

1) Dödsboet kan genom sina företrädare, dödsbodelägarna, kräva betalning. Likaså en arvinge som kan visa skriftligt att överlåtelse genom arv har skett. Det behöver inte anges något särskilt på skuldebrevet för att så ska kunna ske.

2) Huvudregeln är att borgenären kan välja vem utav gäldenärerna hen vill kräva betalning från, skrivelsen ni anger förändrar inte detta.

Hoppas att ni tycker er ha fått svar på era frågor, om inte så använd gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (823)
2021-09-10 Annan person betalar räkningar
2021-08-31 Gemensam skuld
2021-08-30 Hur går man tillväga när en person vägrar återlämna ens saker?
2021-08-27 Dragit pengar från min lön utan lov

Alla besvarade frågor (95792)