Skuldebrev - kräva betalning?

2017-05-06 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej.Jag och en före detta vän skrev ett skuldebrev När jag tog ett banklån för att hjälpa honom med ett hus köp. Jag skulle få tillbaka pengarna när huset var sålt. Under tiden skulle han betala varje månad en viss summa till mig som jag sedan betalade till banken som jag har lånat pengar utav.Men det ser inte ut som att det finns ett hus.Han vägrar att betala pengarna som det står i skuldebrevet, att han skulle betala månadsvis en viss summa tills lånet var betalt i förtid eller i varje månad tills lånet var betalt.Vad ska och kan göra med det här?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni upprättat ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev som är ställt till viss person och där det framgår vem som ska få betalt. Eftersom att du har upprättat ett skuldebrev, kan detta fungera som ett bevis vid en eventuell tvist. Skuldebrevet styrker fordringens uppkomst samt dess innehåll. Det finns inga direkta formkrav för hur ett skuldebrev skall vara utformat, utan det är upp till parterna att utforma. Viktigt är givetvis att själva skuldförhållandet framgår, hur betalningen ska ske samt att båda parter undertecknat skuldebrevet. Fördelaktigt (men inget formkrav) ur bevishänseende kan vara om ni låtit en utomstående bevittna och underteckna skuldebrevet.

Om fordran är tvistig - exempelvis om din vän påstår att skuldebrevet inte finns, måste detta avgöras i sak av domstol. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld bör din vän betala, betalar din vän ändå inte kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att driva in skulden genom verkställighet, se mer här.

Om fordran som sådan inte är tvistig, utan om din vän inte betalar på grund av ren ovilja eller oförmåga kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten direkt för att få hjälp med att driva in betalningen. Hos Kronofogdemyndigheten görs då ingen prövning i sak, utan betalningsföreläggande mot personen görs direkt med skuldebrevet som grund (jfr. Utsökningsbalken 2 kap. 2 § 2 st). Du lämnar då alltså in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Din vän får då en viss tid på sig att svara, gör han eller hon inte det bifalls vanligen ansökan. Bestrider personen kravet har du möjlighet att begära att saken överlämnas till tingsrätten för prövning enligt ovan. On ansökan bifalls behövs inte någon ytterligare ansökan om verkställighet utan det sker som huvudregel automatiskt, se Utsökningsbalken 2 kap. 1 § 3 st.

Utsökningsbalken hittar du här!

Mer information om ansökan om betalningsföreläggande hittar du här!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (153)
2021-06-30 Gäller ett lån om jag har förmåtts att ingå lånet för annans vinning?
2021-05-17 Kan ett skuldebrev ingås digitalt?
2021-04-30 Hur vet man om ett skuldebrev är giltigt?
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?

Alla besvarade frågor (94159)