Skuldavräkning vid bodelning mellan sambor

FRÅGA
Vad gäller avseende skuldtäckning vid separation av sambos?Vilka skulder får avdrag göras för, skall/ skall inte ingå i bodelningen? -Skulder som respektive sambo haft med sig in i förhållandet?-Gamla studieskulder ?-Billån ? Där vad jag förstår bilen i sig inte ingår i delningen.-Lån där ena parten köpt enskild egendom.- Ena sambon har enskild firma som belånats. osv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I bodelningen mellan sambor ingår samboegendom, dvs bostad och bohag som inköpts för gemensam användning enligt SamboL 3§ här. Det är alltså endast bostad och inre bohag som köpts inför samboendet eller under samboendet som ska delas, se SamboL 5§.

Huvudregeln är att det endast är skulder hänförliga till samboegendomen som ska avräknas mot samboegendom enligt SamboL 14§ st 1. Enligt SamboL 14§ st 2 kan dock avräkning för skulder hänförliga till annan egendom än samboegendom få göras, om sambon inte har annan egendom att avräkna skulderna på.

Skulderna du räknar upp i frågan är inte hänförliga till samboegendom. (Inte heller billån, eftersom bilar inte är sådant inre lösöre som utgör samboegendom (5§).) De ska därmed som huvudregel inte avräknas. Har ni ingen annan egendom att avräkna skulderna på, torde ni i enlighet med 14§ st 2 få avräkna även dessa skulder på samboegendomen, i den mån samboegendomen täcker skulderna. Notera att sambor liksom makar inte svarar för varandras skulder, varför du inte kan avräkna skulder från din samboegendom till ett högre värde än vad din samboegendom är värd.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2757)
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

Alla besvarade frågor (85277)