skuld till mina avlidna föräldrar

2020-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har en skuld till mina föräldrars dödsbo. Mamma dog 2014 och då valde pappa att frysa skulden så jag slapp betala en tid. När mamma dog 2014 så delades skulden upp 50/50 melan mammas dödsbo och pappa, det står i mammas bouppteckning. Nu har pappa också dött och nu ska bouppteckning göras för pappa. Det finns arv som skall fördelas mellan mig och min syster som är dödsbodelägare. Min del av arvet täcker gott och väl skulden.Ska jag betala in min skuld innan bouppteckningen görs eller kan jag "kvitta" min skuld och få mindre ut på arvet?
SVAR

Hej!

Som huvudregel enligt 6 kap 1 § ärvdabalken är vad en arvlåtare under livstiden givit en bröstarvinge att se som förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det betyder att detta ska avräknas på arvtagarens arvslott vid ett arvskifte.

Du menar dock att det du fått av era föräldrar har varit ett lån, vilket du skulle betala tillbaka.

Det som är enklast i detta fall är att se det som kvarstår av din skuld till dina föräldrar som ett förskott på arv och att denna summa därmed räknas av på din arvslott, så som du säger att du då kvittar skulden. Det innebär att du får ut mindre av arvet nu än din syster men att ni, med skulden/ numera gåvan, inräknad har fått lika mycket.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1198)
2021-03-02 Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?
2021-03-02 Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?
2021-02-28 Vad händer om förskott på arv inte värderats rätt?
2021-02-28 Kan man ge gåva till barnbarn utan att det presumeras vara förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89850)