Skuld mellan sambor vid försäljning av gemensam bostad

FRÅGA
Hej. Jag och min flickvän ska bli sambos. I kontantinsats går hon in med 1 miljon kronor medan jag går in med 100 000 kronor. Vi äger bostaden 50/50 och har lån på resterande summa.Vi upprättar ett samboavtal där bostaden ej blir föremål för bodelning.Vi upprättar även ett skuldebrev där jag är skyldig henne 450 000kr vid ev. försäljning. Är det så att den skulden dras från min ägandedel av bostaden och tillfaller henne, eller måste jag betala det beloppet ur egen ficka? Detta förutsatt att vi går med vinst såklart. Går vi med tillräckligt mycket förlust förstår jag att jag måste betala själv.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett kort svar på din fråga är att den i skuldebrevet föreskrivna skulden inte per automatik dras av från din del vid en eventuell försäljning av bostaden.

I det följande kommer en mer utförlig förklaring till betydelsen av samboavtal och skuldebrev vid sambors gemensamma förvärv av bostad.

Samboavtal och skuldebrev

I sambolagen regleras samboavtal medan skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev.

Ett samboavtal kan inte reglera hur en eventuell försäljningssumma ska fördelas mellan samborna. Ett samboavtal kan endast reglera att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Det är alltså inte möjligt att avtala om att den ena sambon ska få mer än den andra vid en försäljning. Detta gör att upprättandet av ett skuldebrev kan bli nödvändigt.

Avsaknad av ett samboavtal när det finns gemensamma skulder

För det fall det finns skulder hänförliga till egendom som sambor äger tillsammans ska, vid avsaknaden av ett samboavtal, skulderna avräknas från samboegendomen (13 § sambolagen). När ett samboavtal har upprättats som undantar egendom från bodelning, avräknas sådana skulder inte från egendomen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95781)