Skriva testamente till sin sambo

2021-01-28 i Testamente
FRÅGA
Min sambo och jag har inga gemensamma barn, men båda har egna barn. Kan vi skriva testamenten på det sättet att den som överlever den andre får rätt att ta över ett antal angivna tillgångar (exempelvis hus, bilar, fordnion mm), men att den avlidnes arvingar får sin beskärda del direkt. Jag skulle vilja ha det så att min Sambo får rätt att fortsätta ha vårt gemensamma hus, men måste lösa ut mina barn. Mina barn kan bara begära sin rätt till halva värdet av bostaden, men inte kräva rätt att äga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. Så som arvsordningen ser ut är det dina barn i rakt nedstigande led, det vill säga bröstarvingar, som ärver dig (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Till exempel om A har två barn, skulle arvet tillfalla dem med 50% vardera, detta utgör således deras arvslott. Laglotten blir därmed 25% vardera, vilket bröstarvingarna alltid har rätt till.

Med detta sagt kan du och din sambo givetvis skriva testamente om att ni ska ärva varandra. För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav. Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen ska dessutom underteckna med sina namn (10 kap. 1 § ärvdabalken). Detta är en förutsättning för att testamentet ska vara giltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Testamentet anses inte heller giltigt om någon tvingat den andre att skriva under testamentet (13 kap. 3 § ärvdabalken).

Sammanfattningsvis kan du och din sambo skriva testamente på att ni ska ärva varandra och att den andres barn ska få ut sitt arv direkt. Ens bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, därutöver kan du skriva testamente till din sambo. Vill du och din sambo upprätta testamente kan våra duktiga jurister här på Lawline hjälpa er med det!

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96586)