Skriva över vårdnaden

2013-09-07 i Barnrätt
FRÅGA
Hej Jag undrar om man kan som vårdnadshavare skriva över vårdnaden av barnet på anhörig som inte är besläktad? Både jag och pappan vill det.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om vårdnad hittar du i Föräldrabalken (FB), se här

Det är som huvudregel föräldrarna som har vårdnaden om ett barn om inte rätten anförtrott vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (FB 6 kap 2 §). Det är med andra ord alltid rätten som utser eventuella särskilt förordnade vårdnadshavare så det är alltså inte möjligt att skriva över vårdnaden på någon annan. När rätten ska besluta om att förordna en vårdnadshavare så ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap 2a §). Eftersom det nästan alltid är bättre för barnet att föräldrarna har vårdnaden så är det bara i vissa undantagsfall som det sker t.ex. vid grövre missbruk eller försummelse från förälderns sida eller om denne är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, t.ex. på grund av sjukdom (FB 6 kap 7 och 8a §§). Det finns inte heller möjlighet för en förälder att bli entledigad som vårdnadshavare (FB 6 kap 10b §). Det är dock möjligt för föräldrarna att avtala sinsemellan om vem av dem som ska ha vårdnaden eller om den ska vara gemensam (FB 6 kap 6 §).

Med vänliga hälsningar

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81726)