FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/09/2013

Skriva över vårdnaden

Hej Jag undrar om man kan som vårdnadshavare skriva över vårdnaden av barnet på anhörig som inte är besläktad? Både jag och pappan vill det.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om vårdnad hittar du i Föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K6.

Det är som huvudregel föräldrarna som har vårdnaden om ett barn om inte rätten anförtrott vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (FB 6 kap 2 §). Det är med andra ord alltid rätten som utser eventuella särskilt förordnade vårdnadshavare så det är alltså inte möjligt att skriva över vårdnaden på någon annan. När rätten ska besluta om att förordna en vårdnadshavare så ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap 2a §). Eftersom det nästan alltid är bättre för barnet att föräldrarna har vårdnaden så är det bara i vissa undantagsfall som det sker t.ex. vid grövre missbruk eller försummelse från förälderns sida eller om denne är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, t.ex. på grund av sjukdom (FB 6 kap 7 och 8a §§). Det finns inte heller möjlighet för en förälder att bli entledigad som vårdnadshavare (FB 6 kap 10b §). Det är dock möjligt för föräldrarna att avtala sinsemellan om vem av dem som ska ha vårdnaden eller om den ska vara gemensam (FB 6 kap 6 §).

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”