Återkalla gammalt testamente genom att skriva nytt

2015-09-27 i Testamente
FRÅGA
Kan efterlevande maka skriva nytt testamente så att det tidigare skrivna inbördes testamentet blir ogiltigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett inbördes testamente är två testamenten i ett som två personer gör till förmån för varandra. Ett inbördes testamente kan återkallas på samma sätt som ett vanligt testamente.

Du har alltid möjlighet att återkalla ett testamente (även inbördes testamente), då ett testamente endast ska vara giltigt om testatorn (den som upprättat testamentet) vill att det ska vara giltigt.

Återkallelse

Återkallelse av testamente regleras i 10:5 Ärvdabalken. Det finns fler sätt att återkalla ett testamente, ett av dem är att upprätta ett nytt testamente, vilket verkar vara det enklaste att göra i ditt fall.

Det som händer när det endast är en av parterna (vid inbördes testamente) som återkallar testamentet är att man väsentligen rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga testamentet, se 10:7 Ärvdabalken. Det innebär att om du upprättar ett nytt testamente förlorar du den rätt som du fick från det inbördes upprättade testamentet.

Du kan alltså skriva ett nytt testamente, detta gör så att det första§ testamentet blir ogiltigt. Dock förlorar du den rätt du hade från det första testamentet.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2633)
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?
2020-10-19 Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?
2020-10-19 Kan man testamentera allt till ett särkullbarn?
2020-10-18 Måste min bank se testamentet från ett annat land?

Alla besvarade frågor (85162)