Skriva in fastighet som enskild egendom i köpeavtalet med bindande verkan?

Hej!

Jag planerar att köpa en fastighet. Idag har jag bott tillsammans med min flickvän så pass länge att vi räknas som sambos, vi har dock inte skrivit något samboavtal. Jag kommer stå för hela köpet inklusive kontaktinsatser, lagfart, pantbrev etc. Det är för tidigt att säga om vi kommer leva livet ut tillsammans, men läget för mig att köpa är perfekt.

Är det möjligt att i köpekontraktet skriva in att fastigheten ska vara min enskilda egendom, ifall förhållandet av någon anledning skulle spricka? Jag ser det ofta vid tal om gåvor och testamenten, men inte vid köp. Går det inte att göra så vid just köp? Vill ogärna påverkas negativt av det faktum att jag råkar ha en partner när jag köper en fastighet.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är sambor blir Sambolagen (2003:376) (SamboL) här tillämplig. I 3 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P3S1 står det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag som har förvärvats efter samboförhållandets inledande blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning. Fastigheten som du köper kommer därför att bli samboegendom eftersom ni är sambor vid köpets ingående. I 4 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P4S1 föreskrivs vad som inte ingår i samboegendom. Det är till exempel egendom som en sambo har erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

När ett samboförhållande upphör, av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska bodelning ske på begäran av någon av dem, se 8 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P8S1 . I bodelningen är det samboegendom som ska ingå. Om fastigheten, som du har tänkt köpa, då är samboegendom kommer denna att tas med i en eventuell bodelning och fördelas lika mellan er. Sambor kan emellertid, liksom makar, reglera att egendom ska vara enskild. För makar sker detta genom äktenskapsförord, medan det för sambor sker genom samboavtal. I 9 § SamboL https://lagen.nu/2003:376#P9S1 stadgas att sambor kan upprätta ett skriftligt avtal om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta medför att egendomen, som omfattas i avtalet, förlorar sin egenskap av samboegendom och därmed blir enskild. Samboavtalet ska undertecknas av båda samborna och kan upprättas av blivande eller nuvarande sambor.

Som jag skrivit ovan kan sambor reglera sin egendom genom samboavtal, medan makar kan göra detta genom äktenskapsförord. Det är således inte möjligt att med bindande verkan reglera om enskild egendom i ett köpeavtal vid fastighetsköp. Ni bör därför upprätta ett skriftligt samboavtal som stadgar att fastigheten ska utgöra din enskilda egendom, vilket ni båda sedan ska skriva under.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara BengtssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning