Skriva giltigt testamente

2016-02-29 i Testamente
FRÅGA
Kan en vuxen person som har en förvaltare skriva ett testamente som är giltigt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser om testamente finns i ärvdabalken, som du hittar här.

När testamente skrivs måste vissa formkrav vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt så som att testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen, dessa ska veta att det är ett testamente de bevittnar men behöver inte känna till innehållet, 10:1 ÄB. Personer som är under 15 år får inte bevittna ett testamente och inte heller anhöriga till testatorn eller någon som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelse, inte heller personer som är testamentstagare enligt testamentet får bevittna testamentet, 10:4 ÄB.

Att en vuxen person har förvaltare innebär inte i sig att han eller hon inte kan skriva ett giltigt testamente. Däremot gäller inte ett testamente om det har upprättats under påverkan av psykisk störning, 13:2 ÄB. Inte heller ett testamente som har upprättats under tvång eller då någon har förmått testatorn att testamentera på ett otillbörligt sätt är giltigt, 13:3 ÄB.

Att någon har förvaltare gör alltså inte att den inte kan skriva ett giltigt testamente, dock kan andra förutsättningar i situationen göra testamentet ogiltigt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84132)