Skriva fel namn på ett avtal

2021-08-26 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag tog i samband med giftermål min makas efternamn vilket som jag förstår och fick förklarat av Skatteverket trädde i kraft då vi gifte oss eftersom jag ansökt om efternamnsbyte (till min makas) redan vid hindersprövning. Jag undrar om det är lagligt för mig att underteckna ett avtal/dokument med mitt gamla efternamn dvs. det jag hette innan giftermålet (efter att vi gift oss och tagit över min makas efternamn vid giftermålet)? För jag menar att lagligt så har jag ju i samband med giftermålet ändrat till min makas efternamn och det bör väl vara det som är det giltiga då när man skriver på ett avtal/dokument?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du dels undrar över när ditt nya namn börjar gälla efter det att du tagit din makas efternamn vid giftermål, och dels huruvida det är lagligt eller ej att efter namnbytet underteckna avtal eller andra dokument med ditt gamla namn. Det korta svaret är att ditt nya efternamn börjar gälla så snart hindersprövningen och vigselintyget kommer in till Skatteverket, vilket inte brukar ta mer än ett par dagar efter vigseln. Efter det bör du underteckna avtal med ditt nya efternamn, men skulle du råka skriva ditt gamla efternamn är det ingenting som är olagligt så länge du inte försöker förfalska en urkund genom att uppge en annan persons namn.

I det följande går jag lite mer grundligt igenom vad som gäller om du skriver fel namnteckning på ett avtal efter det att du har bytt efternamn.

Att råka skriva fel namn är ingen större fara

En av de viktigaste principerna när man tolkar avtal inom svensk rätt är att se till vilken avsikt parterna hade med det aktuella avtalet. Om du skulle råka underteckna med ditt gamla namn på ett avtal behöver det således inte få några större konsekvenser. Förutsatt att du och motparten är överens om vem som ska prestera vad enligt avtalet kommer ett felskrivet namn i praktiken inte vara märkbart för någon av er så länge ni följer era åtaganden i enlighet med det undertecknade avtalet.

Skulle en eventuell tvist uppstå mellan er kan ett felskrivet namn leda till vissa svårigheter med bevisningen, men så länge det går att avgöra vilka parterna av avtalet är och vad ni avsåg med avtalet så kommer det inte få några större konsekvenser.

Om du vet med dig att du efter giftermålet har skrivet ditt gamla namn på ett avtal i pappersform kan du enkelt korrigera det genom att exempelvis stryka över din gamla namnteckning och skriva dit din nya, eller genom att sätta ett av namnen inom parantes och på så sätt förtydliga vilket som är ditt gamla namn.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1544)
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (96471)