Skriftlighetskrav vid uppsägning av hyreskontrakt

<p>Hej jag har problem med mina hyresgäster som säger att min sambo sagt upp dessa men det är bara jag som är hyresvärd. Sen skall väl en uppsägning vara skriftlig på papper eller går det med sms? Sen hävdar dom på en månads uppsägning (det råkar stå på kontraktet som vi använt) om man nu skalle ha sagt upp hyresgästerna på grund av att man skulle använda bostaden själv men man hyr ut direkt vad skulle Kunna hända då rent juridiskt? Mvh</p>

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Det är enbart en avtalspart som är behörig att säga upp ett avtal. Din sambo kan inte säga upp ett hyreskontrakt för en bostad som inte ägs av sambon.

2. Skriftlighetskravet framkommer av 12 kap. 8 § första stycket jordabalken (JB). Denna lag gäller vid uthyrning av bostad i andra hand. I förarbeten till denna lag från 1973, har lagstiftaren (regeringen vid den tiden) inte diskuterat vad skriftlighet innebär mer ingående. Avsaknaden av förtydligandet av skriftlighet vid lagstiftandet kan förklaras med att exempelvis e-mail enbart något år senare fanns tillgängligt för gemene man.

Enligt 12 kap. 8 § tredje stycket JB ska ni delge den skriftliga uppsägningen till hyresvärden. Delgivning innebär att en letar upp personen och levererar den skriftliga uppsägning till denne, eller skickar ett rekommenderat brev med posten. Delgivning fungerar alltså som huvudregel inte med sms eller e-post.

3. Gäller frågan uthyrning av egen bostad, framgår inget skriftlighetskrav i lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Däremot framgår av 1 § andra stycket i privatuthyrningslagen att 12 kap. jordabalken gäller, såvida inget annat sägs i privatuthyrningslagen. Punkt 2 i detta svar kompletterar alltså avsaknaden av skriftlighetskravet i privatuthyrningslagen, dvs. uppsägning från en hyresvärd av uthyrning av en egen bostad bör skickas i rekommenderat brev till motpartens hemvist.

4. Står det en månads uppsägning i hyreskontraktet, gäller detta, såvida det inte är till nackdel för hyresgästen (se 2 och 3 §§ privatuthyrningslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”