Skriftlig konversation räknas som ett avtal

2017-06-01 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag hyr ut min lägenhet i andra hand. Personen som hyrde den sa upp den för att hon skulle flytta i slutet av maj/början på juni. Vi kom överens om via skriftlig konversation överens om att jag fick nycklarna i förtid för att rensa ut lägenheten och flytta ut mina möbler, då hon ändå har flyttat. Nu vägrar den personen att ge mig tillgång till lägenheten och påstår att jag behöver betala sista uppsägningshyran i sådant fall. Men vår skriftliga konversation räknas väl som ett avtal?
SVAR

Hej!

Vad gäller för avtal i allmänhet och kan en konversation ses som ett avtal?

Avtal kan ingås formlöst. Detta innebär att i de flesta fall så räcker det med en gemensam överenskommelse eller ett utbyte av samstämmiga viljeförklaringar, vilket kan ske muntligt, eller i ditt fall, skriftligt via en konversation, för att ett bindande avtal ska anses ha kommit till stånd. Man kan dock inte riktigt jämställa ett avtal via en konversation som med ett skriftligt dokument som är utskrivet samt påskrivet av båda parter och bevittnat. Man får snarare tolka konversationen som ett muntligt avtal mellan er. Problemet med muntliga avtal är ofta att de är svåra att bevisa och det råder ofta meningsskiljaktigheter om vad de muntliga avtalet avser och omfattar. Dock anger lagen att muntliga avtal är och ska vara lika gällande som de avtal som ingåtts skriftligen.

Det verkar råda viss osäkerhet om vad ni var överens om, men eftersom att ni har en skriftligt konversation så underlättar det bedömningen för avtalets innehåll. Därmed bör det som står i konversationen gälla. Påstår antingen du eller din motpart att ni har kommit överens om något annat än det som står nedskrivet, så måste den parten som hävdar något annat visa detta. Lägger ni olika värderingar i vad som står i konversationen ("skriftliga avtalet") så blir det slutligen en tolkningsfråga och upp till domstol att bedöma vad som är avtalat. Fördelen är att det finns nedskrivet i konversationen och blir lättare att bevisa inför domstol.

Nytt avtal ersätter gammalt

Utgångspunkten är att nytt avtal ersätter gammalt avtal om avtalen gäller mellan samma parter och reglerar samma frågor. Om det gamla avtalet reglerar frågor som inte tagits upp i det nya, kan i undantagsfall det äldre avtalet gälla i tillämpliga delar. Detta är dock ovanligt och jag kan inte se att det skulle vara tillämpligt i det här fallet.

Kan din motpart vägra dig tillgång till lägenheten?

Din motpart kan alltså inte vägra dig tillgång till lägenheten eftersom att ni har ett bindande avtal. Går det tydligt att läsa ut vad ni kommit överens om i konversationen så kommer din motpart göra sig skyldig till avtalsbrott om denne inte låter dig få tillgång till lägenheten.

I avtalslagen (allmänna regler för avtal) så finns det inte många uttryckliga regler för vad som händer när en part bryter mot ett avtal. Det är i så fall om ni har skrivit in något i hyreskontrakten om påföljder vid ett eventuellt avtalsbrott.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det verkar som att ni har ett bindande avtal genom konversationen och din motpart kan således inte vägra ge dig nyckeln eller kräva dig på uppsägningshyran (såvida ni inte avtalat något om det).

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1510)
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?
2021-07-13 Skyldighet att ta emot återbäring av deposition i kontanter?

Alla besvarade frågor (94220)