Skolplikt under en pandemi?

Hej!

Undrar ifall det finns skolplikt under en pandemi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skolplikten i allmänhet

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 7 kap. 2 § skollagen. Hela 7 kap. skollagen innehåller regler om skolplikten, den mest informativa är i det här fallet 7 kap. 17 § skollagen vilken föreskriver ett närvarokrav i skolan. Det är barnets vårdnadshavare som bär ansvaret för att skolplikten efterlevs, 7 kap. 20 § skollagen. Skulle vårdnadshavaren brista i sitt ansvar kan kommunen förelägga att skolplikten fullgörs vid vite, 7 kap. 23 § skollagen.

Undantag från skolplikten

Ett av undantagen från skolplikten finns i 24 kap. 17 § skollagen. Enligt denna paragraf kan barnet istället för skolundervisning få särskild undervisning i hemmet. Det krävs dock att barnet är för sjukt för att delta i skolundervisningen eller har en liknande anledning som gör barnet förhindrat att delta i skolundervisningen. För att koppla detta till din fråga om pandemier så beror det på vilken sjukdom som är aktuell under pandemin. För den rådande situationen, då covid-19 är aktuell, räcker det förmodligen inte att tillämpa detta undantag om barnet inte är sjukt eller annars oförhindrad att delta i skolundervisningen.

För att fortsätta på spåret med covid-19 har det nyligen införts nya författningar som öppnar upp för möjligheten för skolor att stänga ner för att minska spridningen av covid-19 och istället bedriva undervisningen på distans. De som är behöriga att fatta dessa beslut är s.k. huvudmän, för kommunala skolor är huvudman kommunen och för privata skolor är huvudman skolans styrelse. Som du säkert sett finns det vissa skolor som har använt denna möjlighet och övergått till undervisning på distans. Det betyder dock att en vårdnadshavare eller liknande inte själva kan bestämma i denna fråga, det är endast huvudman som kan göra det.

Med vänliga hälsningar,

Sohail NiknejadRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”