Skolplikt under en pandemi?

FRÅGA
Hej!Undrar ifall det finns skolplikt under en pandemi?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skolplikten i allmänhet

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 7 kap. 2 § skollagen. Hela 7 kap. skollagen innehåller regler om skolplikten, den mest informativa är i det här fallet 7 kap. 17 § skollagen vilken föreskriver ett närvarokrav i skolan. Det är barnets vårdnadshavare som bär ansvaret för att skolplikten efterlevs, 7 kap. 20 § skollagen. Skulle vårdnadshavaren brista i sitt ansvar kan kommunen förelägga att skolplikten fullgörs vid vite, 7 kap. 23 § skollagen.

Undantag från skolplikten

Ett av undantagen från skolplikten finns i 24 kap. 17 § skollagen. Enligt denna paragraf kan barnet istället för skolundervisning få särskild undervisning i hemmet. Det krävs dock att barnet är för sjukt för att delta i skolundervisningen eller har en liknande anledning som gör barnet förhindrat att delta i skolundervisningen. För att koppla detta till din fråga om pandemier så beror det på vilken sjukdom som är aktuell under pandemin. För den rådande situationen, då covid-19 är aktuell, räcker det förmodligen inte att tillämpa detta undantag om barnet inte är sjukt eller annars oförhindrad att delta i skolundervisningen.

För att fortsätta på spåret med covid-19 har det nyligen införts nya författningar som öppnar upp för möjligheten för skolor att stänga ner för att minska spridningen av covid-19 och istället bedriva undervisningen på distans. De som är behöriga att fatta dessa beslut är s.k. huvudmän, för kommunala skolor är huvudman kommunen och för privata skolor är huvudman skolans styrelse. Som du säkert sett finns det vissa skolor som har använt denna möjlighet och övergått till undervisning på distans. Det betyder dock att en vårdnadshavare eller liknande inte själva kan bestämma i denna fråga, det är endast huvudman som kan göra det.

Med vänliga hälsningar,

Sohail Niknejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (338)
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan
2021-03-29 Överklaga beslut om att lägga ner förskola

Alla besvarade frågor (91128)