Skolans ansvar att utreda funktionsnedsättning som t.ex ADHD

FRÅGA
Är en skola (åk 0-6) skyldiga att genomföra en neuropsykiatriskt utredning om barnet visar tydliga tecken på bla ADHD
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skollagen säger att skolan ska identifiera elevens behov och göra den pedagogiska utredning som behövs för att kartlägga vad eleven behöver för att nå skolans mål. Oftast är det specialpedagogen på skolan som i samverkan med eleven, dennes vårdnadshavare och övriga lärare gör den grundläggande utredningen. Om lärare, övrig skolpersonal, föräldrarna eller eleven själv ger uttryck för att det finns behov av särskilt stöd, ska de anmäla det till rektorn som då är skyldig att se till att elevens behov utreds.

Utredningar för barn och unga upp till 18 år görs vanligtvis inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- läkarmottagningar (BUMM). En remiss kan skickas från barnets skola eller så kan en anmälan göras direkt från vårdnadshavarna till den utredande mottagningen.

Sammanfattningsvis är själva skolan inte skyldiga att genomföra en utredning men är ansvariga för att elevens behov utreds hos en mottagning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (229)
2019-07-31 Är skolan en arbetsplats för eleverna?
2019-07-20 Jag är orolig över att mina barn missar skolan, vad kan jag göra?
2019-06-30 Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?
2019-06-27 Få beviljat studieuppehåll med platsgaranti för att öva inför högskoleprovet?

Alla besvarade frågor (72048)