Skolans ansvar att utreda funktionsnedsättning som t.ex ADHD

Är en skola (åk 0-6) skyldiga att genomföra en neuropsykiatriskt utredning om barnet visar tydliga tecken på bla ADHD

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skollagen säger att skolan ska identifiera elevens behov och göra den pedagogiska utredning som behövs för att kartlägga vad eleven behöver för att nå skolans mål. Oftast är det specialpedagogen på skolan som i samverkan med eleven, dennes vårdnadshavare och övriga lärare gör den grundläggande utredningen. Om lärare, övrig skolpersonal, föräldrarna eller eleven själv ger uttryck för att det finns behov av särskilt stöd, ska de anmäla det till rektorn som då är skyldig att se till att elevens behov utreds.

Utredningar för barn och unga upp till 18 år görs vanligtvis inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- läkarmottagningar (BUMM). En remiss kan skickas från barnets skola eller så kan en anmälan göras direkt från vårdnadshavarna till den utredande mottagningen.

Sammanfattningsvis är själva skolan inte skyldiga att genomföra en utredning men är ansvariga för att elevens behov utreds hos en mottagning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander HedblomRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”