Skilsmässa - Uppdelning av bilar

2016-03-09 i Bodelning
FRÅGA
jag ska skilja mig. vi har två bilar en volvo som är värd 75 000 och en Nissan som är värd 20 000. Hur delar vi upp detta. Ska vi dela på mellan skillnaden eller ska jag ta Nissan + mellan skillnaden. vad är rätt.
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Min konkreta slutsats och rekommendation finner du längst ner i svaret.

Vid en skilsmässa, eller som det även kan uttryckas, upplösning av äktenskap ska en bodelning ske - enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) - Endast i undantagsfall behövs inte en bodelning göras. Det är när det endast finns s.k. enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Vid en bodelning ska som huvudregel all s.k. giftorättsgods som ni har, dvs. all egendom som ni inte har avsatt som enskild egendom enligt äktenskapsförord eller som någon av er har fått som gåva med föreskrift att egendomen ska förbli enskild (dvs. förbli mottagarens egna egendom), tas hänsyn till när bilarna delas upp. Detta enligt 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Men vi kan för enkelhetens skull endast utgå från era två bilar och att dessa räknas som s.k. giftorättsgods.

Till att börja med måste vi beräkna era andelar. Vem som äger vilken bil kan jag tyvärr inte avgöra utefter din fråga, men totalt sätt har ni bilar till ett värde av 95 000kr, (75 000 + 20 000 = 95 000).

Innan fördelningen av egendomen sker, ska era skulder avräknas från vardera makens egendom. Makarna svarar för sina respektive skulder (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Har ni gemensamma lån, blir det rimligen så att ni svarar för hälften vardera av lånet. - Av din fråga framgår tyvärr inte om ni har något lån på bilarna, men jag kommer fortsättningsvis anta att ni inte har något lån på dem.

Enligt 11 kap 3 § Äktenskapsbalken ska ni därefter dela lika på det totala värdet av tillgångarna/bilarna. Dvs. 95 000/2 = 47 500kr.

I slutändan ska ni vardera ha kvar tillgångar till samma värde.

Om exempelvis din make/maka vid bodelningen tilldelas egendom till ett större värde än dig, så ska hen kompensera dig genom att ge egendom eller pengar för mellanskillnaden.

Slutsats: Ur antagandet att ni gemensamt äger bilarna. Ni kan således komma överens om att du tar över Nissan för ett värde av 20 000kr och din make/maka tar över Volvon. Därefter får din make/maka betala mellanskillnaden på 27 500kr för att få behålla Volvon, (47 500 - 20 000 = 27 500). Detta för att ni slutändan vardera ska ha kvar tillgångar till samma värde. Naturligtvis kan ni även göra tvärtom, dvs. att din make/maka tar över Nissan och att du då tar över Volvon. Samma princip gäller.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Mvh,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2781)
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra
2021-04-16 Vad händer med en makes skuld vid bodelning?
2021-04-15 Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

Alla besvarade frågor (91260)