Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

För snart två år sedan blev jag änka efter ett 25 årigt äktenskap, jag har två vuxna barn. I somras träffade jag en man som jag nu är sambo med. Han är skild sedan 12 år och har en vuxen dotter. Jag har flyttat in i hans villa och ska sälja min lilla gård. Min dotter har svårt att acceptera att jag träffat en ny man men min son och hans dotter är glada för vår skull. Vi älskar varandra och vill gärna skapa en framtid tillsammans, det känns så fint och rätt. Hur ska vi göra det på bästa sätt? Är det bäst att gifta sig? Eller kan man skriva något? Vi vill att det ska bli rätt om det skulle hända någon av oss något. Tacksam för råd!

Lawline svarar

Hej!

Vad trevligt att du har hittat kärleken. Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas jag vi kan ge dig råd som är hjälpsamma.

Rent juridisk är tyvärr de mest intressanta i parförhållanden när dom upphör. De kan antingen vara för att någon avlider eller för att man flyttar isär. Jag kommer här försöka ge dig vägledning i de olika alternativen och så får du ses vad som känns bäst.

Vad finns det för parförhållanden i svensk rätt?

De finns typer av parförhållanden som får rättsliga verkningar i sverige: Samboskap och Äktenskap. De regleras i sambolagen (SamboL) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Vilken typ av förhållande man har kommer påverka hur en upplösning av förhållandet sker.

Vad är ett samboskap och vad är ett äktenskap?

Samboskap

Ett samboskap är när två personer stadigvarande lever tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1§ SamboL. För att de ska vara stadigvarande får de inte vara en helt tillfällig förbindelse och har man sambott över 6 månader brukar man säga att man presumeras vara sambos. Kravet på att det ska vara ett parförhållande innebär att de normalt ska ingå ett sexuellt samliv, Prop 2002/03:80 s. 44. Fråga om man har ett gemensamt hushåll avgörs av om man t.ex samarbeta med de dagliga sysslorna eller har någon form av gemensamt samarbete ekonomiskt. T.ex att man köper dagligvaror åt varandra, Prop 2002/03:80 s. 44. Dessa är kriterierna men ofta görs en helhetsbedömning där folkbokföringsadress och om man har gemensamma barn spelar stor roll. Det är i denna kategorin som du hamnar

Ett äktenskap å andra sidan är mycket simplare att se när det finns. Är man gift så har man ingått ett äktenskap, 1 kap. 1 § ÄktB.

Vad är skillnaden när förhållande upphör genom att parterna går skilda vägar?

Ett samboskap upphör när parterna flyttar isär, 2 § 1p SamboL. Vad händer med parternas egendom då? Jo, till skillnad från äktenskap som jag ska gå igenom nedan så händer inget om inte någon av parterna agerar.

Ifall två sambos flyttar isär och ingen begär en sambodelning (mer om det snart) inom ett år så händer inget. Varje part behåller vad som är deras., I ditt fall så skulle du behålla dina saker och din nya sambo skulle behålla sina, 8 § SamboL.

Annorlunda är det dock om en part begär en sambobodelning, 8 § 2 stycket SamboL. Bodelningen betyder ganska självförklarande att man delar lika på det gemensamma boet, 14 § SamboL. Vad som utgör boet i ett samboförhållande är s.k samboegendom.

Samboegendom är parternas gemensamma bostad och bohag som är förvärvat för gemensam användning, 3 § SamboL. Här kan termen bohag behöva förklaras. De är t.ex TV, böcker, vitvaror, matapparater, konst, osv så länge som de inte uteslutande används av den ena sambon, 6 § SamboL. De viktigaste som inte inkluderas i bohag är sådan förmögenheter som aktier och pengar.

I din situation är en mycket viktigt sak att påpeka följande. Som sagt är bara sådant som förvärvats för gemensam användning samboegendom. Detta betyder att din sambos villa aldrig kommer bli samboegendom men om du säljer din gård och sedan använder dina pengar för att köpa något som är samboegendom, t.ex inredning till villa, så kommer de att bli samboegendom, 3 och 14 § SamboL.

För att undvika denna situationen går det dock att skriva ett samboavtal, 9 § SamboL. Genom ett sådant kan man avtala att en sambodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska anses vara samboegendom. För dig skulle de kunna vara att ett avtal som undantar den egendom som du köper med pengarna från gården.

Ett äktenskap upphör bl.a genom en skilsmässa, 5 kap. 1 § ÄktB. Här finns dock stora skillnader i förhållande till samboskap. Jag ska lyfta de tre viktigaste:

(1) Som huvudregel så kommer all egendom delas mellan parterna oavsett när den köptes. Detta inkluderar alltså även din sambos villa, 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB.

(2) Vid en skilsmässa så ingår all typer av egendom. Här inkluderas alltså även pengar och andra liknande ekonomiska poster.

(3) Vid en en skilsmässa så är en bodelning så ska en bodelning ske, 9 kap. 1 § ÄktB. Rätten till en bodelning kan alltså inte som vid samboskap gå förlorad om man inte kräver det inom ett år.

De finns dock vissa likheter som att fördelningen sker mycket förenklat sker på så sätt att båda parterna får lika mycket samt att de även här finns en möjlighet att avtal om bodelningen, 7 kap. 2§ 1p och 7 kap 3 § och 11 kap. 3 § ÄktB.

Vad händer när ett äktenskap upplöses genom att en part avlider?

Både samboskap och äktenskap upplöses om en av parterna avlider, 2 § SamboL, 1 kap. 5 § ÄktB.

Vid Samboskap så blir här situationen först samma som den ovan, d.v.s att samboegendomen delas mellan parterna. Den avlidne sambons tillgångar blir sedan en del av arvet. Detta arv delas sedan ut enligt de vanliga reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Här är de viktigt att nämna att den andra sambon inte har någon arvsrätt. För dig innebär det att om din sambo skulle avlida så skulle villan ni bor i tillfalla hans barn i sin helhet, 2 kap. 1§ ÄB

Vid äktenskap är förhållandet lite annorlunda. Precis som vid samboskap så kommer först tillgångarna fördelas genom en bodelning och efter en sådan har genomförts så tar Ärvdabalkens regler över. Men det finns ett stort undantag - som inte blir jätterelevant för dig dock - och de är att den kvarvarande maken ärver före makarnas gemensamma barn, 3 kap. 1 § ÄB. Detta gäller dock inte om den avlidne maken har särkullbarn, 3 kap. 1 § ÄB. Dessa ärver nämligen direkt så länge som den kvarvarande maken har tillgångar som överstiger fyra prisbasbelopp ( 4 * 47 300 år 2020), 3 kap. 1 § ÄB. För er så kommer sålunda inte ett giftesmål påverka fördelningen av era arv eftersom alldeles oavsett så kommer era egna barn ärva direkt. De är dock värt att poängtera igen att innan fördelningen av arvet kommer alla tillgångar delas lika genom bodelningen.

Testamente

Så oavsett om ni gifter er eller inte så kommer arvet att tillfalla era egna barn direkt, 2 kap. 1 § ÄB. Vill ni ändra detta så kan de vara värt att tänka på att skriva ett testamente där ni testamenterar era tillgångar till varandra, 9 kap. 1 § ÄB. Här ska nämnas att om ni skapar ett sådant testamente och ni skiljs åt innan någon av er avlider så kommer testamentet vara utan verkan som huvudregel, 11 kap. 8 § ÄB. Undantaget är om de är tydligt att de fortfarande är den avlidnes vilja att arvet ska tillfalla sin föredetta, 11 kap. 1§ ÄB.

Avslutning

Jag hoppas att detta svar har gett lite klarhet i vad som gäller. Eftersom jag inte vet riktigt om er situation så har jag försökt beskriva grunderna i reglerna på ett tydligt sätt så att ni kan göra ett eget, informerat, val.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”