Skillnader mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

Hej!

Jag undrar om ni kan klargöra om skillnader mellan bestämmelserna om överklagande i Kommunallagen (KL) och Förvaltningslagen (FL)?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ja, det är ett antal väsentliga detaljer som skiljer överklagandereglerna i kommunallagen (även benämnt laglighetsprövning, tidigare kommunalbesvär) och förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) åt, först och främst ifråga om vilka organ reglerna gäller. Som utgångspunkt överklagas beslut av kommunfullmäktige, nämnder och övriga som anges i KL 10 kap. 2 § medelst laglighetsprövning medan beslut av andra förvaltningsmyndigheter angrips genom förvaltningsbesvär. Som framgår av KL 10 kap. 3 § utgår dock reglerna i KL 10 kap. om det finns särskilda föreskrifter om överklagande.

För att tydliggöra med ett exempel: Beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § fattas av socialnämnden, en nämnd. Normalt sett skulle ett sådant beslut därför kunna angripas med laglighetsprövning. Men i SoL 16 kap. 3 § finns särskilda överklagandeföreskrifter om vissa beslut, bl.a. beslut om försörjningsstöd, som anger att dessa "får överklagas till allmän förvaltningsdomstol". Med det sistnämnda avses förvaltningsbesvär. Beslut om försörjningsstöd överklagas således medelst förvaltningsbesvär.

Vidare skiljer sig regelverket åt gällande vem som får överklaga. Laglighetsprövning har varje kommun- eller landstingsmedlem rätt till enligt KL 10 kap. 1 § (vem som är kommun- eller landstingsmedlem anges i KL 1 kap. 4 §). Rätten till förvaltningbesvär är däremot avsevärt begränsad i förhållande till laglighetsprövningen och tillkommer endast den som beslutet ifråga angår, enligt FL 22 §. Ett beslut angår alltid den som haft ställning som part hos beslutsmyndigheten men även andra kan ha rätt att överklaga, t.ex. grannar i vissa bygglovsärenden. Principer om vem eller vilka beslut angår har utvecklats i praxis.

Även angående vilken myndighet överklagandet ska ges in till skiljer sig reglerna åt. När det gäller laglighetsprövning ska överklagandet direkt skickas till förvaltningsrätten som prövar det, KL 10 kap. 5 §. Vid förvaltningsbesvär ska enligt FL 23 § 2 st. överklagandet ges in till beslutsmyndigheten, dvs. den myndighet som fattat beslutet som överklagas. Om myndigheten inte ändrar beslutet enligt klagandens begäran ska ärendet vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Slutligen ser det lite annorlunda ut vad angår verkan av besvär. Laglighetsprövningen innebär, som namnet antyder, en kontroll av beslutets laglighet. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det. Vid förvaltningsbesvär står däremot även möjligheten att ändra ett beslut till buds för rätten, t.ex. tillerkänna en enskild försörjningsstöd när han eller hon i ett tidigare beslut av socialnämnden nekats detta.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000